Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba medzinárodných a európskych noriem pre oblasť geografických informácií a ich preberanie do sústavy STN
  Nikšová Nadežda  Ivánová Ivana
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 53 (95), č. 1 (2007), s. 7-12
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Modelling of the data quality in the spatial domain
  Ivánová Ivana 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 15, No. 2 (2007), s.28-34
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Data quality in spatial datasets : Edícia vedeckých prác,Zošit č.41
  Ivánová Ivana 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2007
  SVF ; . - 157 s
  ISBN 978-80-227-2621-4
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 4. Spatial data collection for the purpose of archeological survey
  Vázquez Gorka Santamaría  Ivánová Ivana
  Kartografické listy 2006 : . s.108-115
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 5. Modelovanie priestorových objektov v geoinformačných aplikáciách : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. ESF SvF kurz č.27
  Chalachanová Faixová Jana ; V130  Fencík Róbert ; V210 Stromček Vladimír Ivánová Ivana
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2579-X
  multimédium - CD Rom
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 6. Data quality in spatial datasets : Dizertačná práca
  Ivánová Ivana 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2006
  SVF ; . - 115 s 3 príl.
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 7. Standardization of geographic information
  Ivánová Ivana 
  Kartografické listy 2005 : . s.61-69
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 8. Uncertainty in position of objects as an influence factor of the area value
  Ivánová Ivana  Vajsáblová Margita ; V220
  Database and Expert Systems Applications : . s.468-472
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Sémantická presnosť - zanedbávaný parameter kvality priestorových údajov
  Ivánová Ivana 
  Geodetické siete a priestorové informácie : . s.CD
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  AEF
  článok

  článok

 10. 18. plenárne zasadnutie CEN/TC 287 - Geografická informácia.
  Ivánová Ivana 
  Normalizácia . Roč. 10, č. 6 (2004), s.23-25
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok