Výsledky vyhľadávania

 1. Kongresový hotel
  Piecušiak Jakub ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152215
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Základná škola
  Horváth František ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152025
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Garančovská Kamila ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140193
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Horský hotel
  Kasman Marek ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144772
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. InStep - Innovation Sustainable Engineering Practices : Sketch Album [elektronický dokument]
  (zost.) Babenko, Maryna (zost.) Bać, Anna (zost.) Barna, Edit (zost.) Rabenseifer, Roman, ; 010180 (zost.) Vajkay, František
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU 2019 . - online, 80 s.
  ISBN 978-80-227-4956-5
  sustainable development planning district participation citizens local community communal policy
  https://issuu.com/instep_project/docs/instep_monograf_fin
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  kniha

  kniha

 6. Administratívna budova
  Hrnčár Daniel ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143258
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Športové gymnázium
  Palko Dávid ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145246
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Požiarna stanica a zbrojnica
  Matúš Matej ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145327
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Horský hotel
  Dvorják Adam ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152369
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Prestavba materskej školy na umeleckú školu a komunitné centrum
  Cebuľák Ján ; 010180  Rabenseifer Roman ; 010180 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144677
  diplomová práca
  kniha

  kniha