Výsledky vyhľadávania

 1. CFD simulácie objektov ČOV
  Holubec Michal ; 010280  Mahríková Ivana ; 010280
  Konferencia mladých výskumníkov - KOMVY 2016 : . CD-ROM, s. 38-43
  CFD WWTP waste water
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Skúsenosti z intenzifikácie a prevádzky kombinovanej ČOV - komunálne a priemyselné OV
  Mahríková Ivana ; V280  Kutil Václav
  47. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 193-203
  ČOV kal odpadové vody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Stretnutie predstaviteľov EUREAU v Miláne
  Trančíková Alena  Mahríková Ivana ; V280
  Vodárenské pohľady . Roč. 10, č. 4 (2015), s. 4-5
  hospodárstvo odpadové pitná voda verejná kanalizácia
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 4. Svetový deň vody - deň na oslavu, deň na zmenu, deň na prípravu
  Mahríková Ivana ; V280  Bujňačeková Martina
  Vodárenské pohľady . Roč. 10, č. 1 (2015), s. 4
  vodný zdroj hygienické kritérium spotreba vody
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Svetový deň vody 2015
  Mahríková Ivana ; V280  Bujňačeková Martina
  Vodárenské pohľady . Roč. 10, č. 2 (2015), s. 6
  vodné hospodárstvo odpadové vody
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 6. Vplyv vypúšťania odpadových vôd z urbanizovaných území na kvalitu vody vo vybranom úseku rieky Váh
  Hudcovič Lukáš ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103856
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Kvalita povrchových vôd v rieke Malý Dunaj
  Hordósi Gábor ; V  Mahríková Ivana (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 985
  kvalita vody znečisťovanie vôd
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99945
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Prevádzkové skúsenosti so zásobovaním a odkanalizovaním priemyselných podnikov /
  Mahríková Ivana ; V280 
  46. konferencia vodohospodárov v priemysle : . S. 35-40
  vodovod mikropolutanty kanalizácia sewerage water supply micropollutants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stretnutie troch pracovných skupín EUREAU v Lisabone Mikropolutanty vo vodách
  Mahríková Ivana ; V280 
  Vodárenské pohľady . Roč. 9, č. 4 (2014), s. 7
  prevencia znečistenie mikropolutanty
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. AQUA 2014
  Mahríková Ivana ; V280 
  Vodárenské pohľady . Roč. 9, č. 3 (2014), s. 4
  vodovody optimalizácia kanalizácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok