Výsledky vyhľadávania

 1. Lokálne vykurovanie veľkopriestorových objektov
  Boldiš Tomáš 
  Stavba . roč.10, č.6 (2007), s.22-23
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 2. Vykurovanie lokálnymi vykurovacími telesami
  Boldiš Tomáš 
  Vykurovanie veľkopriestorových a halových objektov . s.146-159
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Energetická koncepcia zásobovania teplom mesta Trnava : Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov
  Lulkovičová Otília ; V290  Petráš Dušan ; V290 Boldiš Tomáš
  Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov : . s.94-98
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 4. Priamovýhrevné elektrické vykurovanie halových objektov : Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov
  Boldiš Tomáš 
  Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov : . s.458-461
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 5. Výsledky energetického auditu školských objektov : CASOVIATHERM 2007
  Konkoľ Rastislav ; V290  Petráš Dušan ; V290 Boldiš Tomáš
  CASOVIATHERM 2007.Racionálna výroba,doprava a spotreba tepla - dôležitý faktor pri tvorbe koncepcií zásobovania teplom obcí : . s.28-33
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Kombinované systémy elektrického vykurovania
  Boldiš Tomáš  Kyncl Jan
  Topenářství, instalace . Roč.41, č.4 (2007), s.46-49
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Combined electric heating system - CEHS
  Boldiš Tomáš  Petráš Dušan ; V290
  Cold Climate HVAC : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Priame elektrické vykurovanie podľa STN EN 14 337
  Boldiš Tomáš  Ehrenwald Pavel ; V290
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . s.370-373
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Energetická náročnosť kombinovaných systémov elektrického vykurovania
  Boldiš Tomáš 
  TZB Haustechnik . Roč.14, č.3 (2006), s.17-20
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Experimental examination and computer simulation of hybrid electric heating system operation in thermal comfort
  Boldiš Tomáš  Petráš Dušan ; V290 Kyncl Jaroslav
  HB 2006 Healthy buildings.Creating a healthy indoor environment for people : . s.43 - 46
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok