Výsledky vyhľadávania

 1. Automatické riadenie techniky prostredia v nZEB budovách
  Ehrenwald Pavel  Kurčová Mária ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 5 (2016), s. 34-35
  technika prostredia nulové budovy environmental technology zero buildings
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Possibility Cooperation of Space Heating System with Heat Pump
  Kurčová Mária ; 010290  Ehrenwald Pavel
  EXPRES 2016 : . CD-ROM, s. 52-54
  heat pump heating system
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 3. Nová úloha automatického riadenia techniky prostredia v dome s takmer nulovou potrebou energie
  Ehrenwald Pavel  Kurčová Mária ; 010290
  Vykurovanie 2015 : . CD-ROM, s. 373-377
  vykurovanie heating
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Ekvitermická regulácia - známa i neznáma
  Ehrenwald Pavel ; V290  Kurčová Mária ; V290
  Vykurovanie 2014 : . S. 323-326
  heating regulácia regulations vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Nízkoenergetická, zelená, udržateľná budova - klíma - energia
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180 Vranay František Lukášik Dušan Vranayová Zuzana Vilčeková Silvia Ehrenwald Pavel ; V290 Híreš Juraj ; V180 Majsniar Vladimír ; V180 Mikušová Miroslava Katunský Dušan (rec.) Špaček Robert (rec.) ; A2120 Suchánek Peter (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 602 s.
  ISBN 978-80-227-4185-9
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (1) - zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  SVF2110
  kniha

  kniha

 6. Kvalifikácia vplyvu automatického riadenia a správy budovy na jej energetickú hospodárnosť - výpočet podľa STN EN 15232
  Ehrenwald Pavel ; V290 
  Facility management 2012 [elektronický zdroj] : . s.91-94
  energetická hospodárnosť energy performance
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Regulácia vykurovania a chladenia termoaktívnymi stavebnými prvkami
  Kurčová Mária ; V290  Ehrenwald Pavel ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.459-464
  regulations regulácia
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  (1) - monografia
  článok

  článok

 8. Regulácia vykurovacích sústav s tepelným čerpadlom.
  Kurčová Mária ; V290  Ehrenwald Pavel ; V290
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.437-441
  heat pump tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Energetický management pre inteligentnú budovu.
  Ehrenwald Pavel ; V290 
  Facility management 2011 : . s.103-106
  inteligentné budovy intelligent administration
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. A hószivattyús fútórendszerek szabályozása
  Kurčová Mária ; V290  Ehrenwald Pavel ; V290
  ÉPKO 2011 : . s.334-338
  regulácia regulations
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok