Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Polák Péter ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158603
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Miškovičová Lucia ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158560
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Brezovanová Simona ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158610
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Fazekašová Veronika ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162306
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Spáčil Patrik ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157912
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Kopernický Krištof ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149876
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Giláňová Lucia ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149214
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Bytový dom
  Pilárová Janka ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150061
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Bytový dom
  Šimko Adam ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150107
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Kováčová Jana ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159645
  bakalárska práca
  kniha

  kniha