Výsledky vyhľadávania

 1. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Sedláková Nikola ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145283
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Ivanová Barbara ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145185
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Hrúzik Peter ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137644
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Hudáková Dominika ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144658
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavieb
  Štrba Juraj ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145199
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Blaser Roman ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142765
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Bytový dom
  Szabó Patrik ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137124
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Využitie ohraničenia staveniska vo verejnom priestranstve
  Bisták Andrej ; 010270  Kanková Katarína Horváth Slavomír Antošová Naďa ; 010270
  Eurostav : . Roč. 25, č. 10 (2019), s. 30-32
  marketing komunikácia technológia stavieb výstavba oplotenie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETICS"
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270 Piecková Elena ; 040270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 7-15
  vlhkostné podmienky degradácia povrchu biokorózia technológia zdvojeného zateplenia humidity conditions surface degradation biocorrosion double thermal insulation technology
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. The protection of environment during cleaning ETICS with biocides
  Antošová Naďa ; 010270  Belániová Barbora ; 010270 Chamulová Barbara ; 010270 Janušová Katarína Takács Jakub
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 281-286
  protection of environment ochrana životného prostredia cyclic cleaning cyklické čistenie microorganisms on ETICS surface mikroorganizmy na povrchu ETICS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok