Výsledky vyhľadávania

 1. Skúsenosti z testovania vedomostí zo stredoškolskej matematiky
  Václavíková Štefánia ; 010220 
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 39
  testovanie vedomostí stredoškolská matematika
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Krátky pohľad na vyučovanie deskriptívnej geometrie v rokoch minulých s dôrazom na Stavebnú fakultu
  Václavíková Štefánia ; V220 
  Descriptive geometry at the slovak universities in former times and today : . CD-ROM, s. 66-73
  deskriptívna geometria učebné osnovy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparing partitions of clustering
  Václavíková Štefánia ; V220  Nánásiová Oľga ; V220
  ISCAMI 2013 : . s.71
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 4. Cluster Analysis - Data Mining Technique for Discovering Natural Groupings in the Data
  Pastuchová Elena ; E050  Václavíková Štefánia ; V220
  Journal of Electrical Engineering . Vol. 64, No. 2 (2013), s.128-131
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Comparing Similarities in Cluster Analysis
  Sabo Miroslav ; V220  Nánásiová Oľga ; V220 Pastuchová Elena ; E170 Václavíková Štefánia ; V220
  ISCAMI 2011 : . s.60
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Classification of Association Coefficients and its Application in Cluster Analysis
  Nánásiová Oľga ; V220  Pastuchová Elena ; E170 Václavíková Štefánia ; V220 Sabo Miroslav ; V220
  ODAM 2011 : . s.47
  dissimilarity similarity symmetric difference
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. One Expression of Associative Coefficients
  Nánásiová Oľga ; V220  Pastuchová Elena ; E170 Václavíková Štefánia ; V220
  Forum Statisticum Slovacum . Roč, 6, č. 5 (2010), s.176-179
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Classification of association coefficients and its application
  Václavíková Štefánia ; V220  Nánásiová Oľga ; V220 Pastuchová Elena ; E170
  ISCAMI 2010 : . s.42
  analysis associative coeficient dissimilarity similarity
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Asociačné koeficienty ako nástroj klasických zhlukov
  Nánásiová Oľga ; V220  Pastuchová Elena ; E170 Václavíková Štefánia ; V220
  MAGIA 2010 : . s.51-56
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikácia štatistických metód v hydrológii
  Pastuchová Elena ; E170  Václavíková Štefánia ; V220
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 5, č. 3 (2009), s.CD-Rom
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok