Výsledky vyhľadávania

 1. Tools for application of 1-factor copula
  Bacigál Tomáš ; 010220 
  Abstracts of the Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2020 : . S. 14
  factor copulas applications copula
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Clonal plants in disturbed mountain forests: Heterogeneity enhances ramet integration
  Franklin Scott B.  Olejniczak Paweł Samulak Ewa Šibíková Mária Bacigál Tomáš ; 010220 Nechaj Juraj Šibík Jozef
  Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics . No. 44 (2020), [10] s., art. no. 125533
  clonal plant integration Tatra Mountains
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S143383192030024X
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Multidimensional copula models of dependencies between selected international financial market indexes
  Bacigál Tomáš ; 010220  Komorníková Magda ; 010220 Komorník Jozef
  Information Technology, Systems Research, and Computational Physics : . S. 347-360
  copula tail dependence vine copula
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Long-term changes of softwood floodplain forests—did the disappearance of wet vegetation accelerate the invasion process?
  Mikulová Katarína  Jarolímek Ivan Šibík Jozef Bacigál Tomáš ; 010220 Šibíková Mária
  Forests . Vol. 11, iss. 11 (2020), online, [14] s., art. no. 1218
  alien species biodiversity Danube
  https://www.mdpi.com/1999-4907/11/11/1218
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Graphical probability models and machine learning
  Fratrič Peter ; 010220  Bacigál Tomáš ; 010220 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144785
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Analýza zmien priemerných mesačných prietokov na Slovensku v posledných desaťročiach
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Komorníková Magda ; 010220 Kalická Jana ; 010220 Ballová Dominika ; 010220 Bacigál Tomáš ; 010220
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 20, č. 1 (2019), online, s. 10-21
  štatistické metódy priemerné mesačné prietoky trendová analýza AR-ARCH model
  http://147.213.100.3/ah_articles/2019_20_1_Durigova_10.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Comparison of the understory vegetation of native forests and adjacent Robinia pseudoacacia plantations in the Carpathian-Pannonian region
  Slabejová Denisa  Bacigál Tomáš ; 010220 Hegedüsová Katarína Májeková Jana Medvecká Jana Mikulová Katarína Petrášová-Šibíková Mária Škodová Iveta Zaliberová Mária Jarolímek Ivan
  Forest Ecology and Management . Vol. 439, (2019), s. 28-40
  alien black locust changes in species composition and diversity floodplain forests level of invasion mixed oak-hornbeam forest oak forest
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112718320681?via%3Dihub
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. The Effect of Non-Native Black Pine (Pinus nigra J. F. Arnold) Plantations on Environmental Conditions and Undergrowth Diversity
  Mikulová Katarína  Jarolímek Ivan Bacigál Tomáš ; 010220 Hegedüsová Katarína Májeková Jana Medvecká Jana Slabejová Denisa Šibík Jozef Škodová Iveta Zaliberová Mária Šibíková Mária
  Forests . Vol. 10, iss. 7 (2019), [16] s., art. no. 548
  coniferous deciduous diagnostic species diversity edificator local climate non-native species Pinus nigra plantation species composition
  https://www.mdpi.com/1999-4907/10/7/548
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Analysis of Dependence among Growth Rates of GDP of V4 Countries Using 4dimensional Vine Copulas
  Komorník Jozef  Komorníková Magda ; 010220 Bacigál Tomáš ; 010220
  Data Analysis and Applications 2 : . S. 37-47
  GDP correlation ARIMA-GARCH filter vine copula
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781119579465.ch4
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Analysis of Relationship Among V4 Countries and Germany by Their Gross Domestic Products and Copula Models
  Bacigál Tomáš ; 010220  Komorníková Magda ; 010220 Komorník Jozef
  New Trends in Aggregation Theory : . S. 232-243
  elliptic copulas vine copula factor copulas gross domestic product
  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19494-9_22
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok