Výsledky vyhľadávania

 1. Viscoelastic analysis of shallow cylindrical shells
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav
  International conference VSU 2007.Vol.1 : . s.235-240
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modelling in non-linear viscoelasticity
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav Véghová Ivana ; V250
  Roczniki inžynierii budowlanej . Zeszyt 7 (2007), s.105-108
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. O aproximáciách v nelineárnej väzkopružnosti
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav Véghová Ivana ; V250
  Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií : . s.125-126
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. O aproximáciach v nelineárnej väzkopružnosti
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav Véghová Ivana ; V250
  Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Modelling in non-linear viscoelasticity
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav Véghová Ivana ; V250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s.179-182
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Influence of the "shock" load on the stress-strain effects of the shells
  Malast Miroslav  Véghová Ivana ; V250 Sumec Jozef ; V250
  Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebných konštrukcií : . s.65-66
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Úpravy drevených krovových sústav pri rekonštrukciách objektov
  Kleiman Peter  Malast Miroslav Sumec Jozef ; V250
  Sanace a rekonstrukce staveb 2005 : . s.17-21
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Cylindrical shells under "shock" load effects
  Sumec Jozef ; V250  Malast Miroslav
  Trwalosc Materialow i Konstrukcji Budowlanych : . s.6-9
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Železobetónové škrupiny
  Ivánková Oľga ; V250  Malast Miroslav
  Konstrukce . Roč. 4, č. 4 (2005), s. 82-83
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Viscoelastic Analysis of Cylindrical Shells
  Malast Miroslav  Sumec Jozef ; V250
  Modelování v mechanice 2005 : . s.135-140
  článok zo zborníka
  AEE - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok