Výsledky vyhľadávania

 1. Re-establishment of rail-based integrated commuter system in Bratislava region
  Ľos Peter  Bezák Bystrík Braniš Marek ; 010120 Skýva Milan
  Connecting Cultures, Enabling Economies : . USB kľúč, [12] s., art.no. 0349
  mobilita mobility dopravná infraštruktúra traffic infrastructure integrovaný systém verejnej dopravy integrated public transport system
  https://www.piarc.org/en/activities/World-Road-Congresses-World-Road-Association
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Framework of Strategic Transport Planning in Slovakia
  Ľos Peter  Bezák Bystrík ; V120 Schlosser Tibor ; 010120
  Roads and Mobility Creating New Value from Transport : . CD-ROM, [20] s.
  cestná sieť road network mobilita mobility projekt BRAWISIMO
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Analýzy a modely pre integrovaný multimodálny systém v regióne Viedeň - Bratislava
  Bezák Bystrík ; V120  Emberger Günter Ľos Peter Ripka Igor
  10. Fórum koľajovej dopravy : . S. 29-36
  analysis analýza integrated modeling integrovaný model modeling modelovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. BRAWISIMO - mobilitné charakteristiky pre cezhraničnú verejnú osobnú dopravu
  Bezák Bystrík ; V120  Balkó Gabriella ; V120 Ľos Peter
  Verejná osobná doprava 2014 : . S. 144-149
  doprava mobilita prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Cezhraničný prieskum mobilitného správania sa obyvateľov
  Bezák Bystrík ; V120  Ľos Peter
  XIV. Dopravně - inženýrské dny [elektronický zdroj] : . s.[6] s.
  mobilita mobility planning plánovanie prieskum survey
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Monitorovanie mobilitného správania sa obyvateľov
  Bezák Bystrík ; V120  Ľos Peter Balkó Gabriella ; V120
  Podmienky kvality plôch integrovaného dopravného priestoru : . s.CD-ROM, s.50-62
  mobilita mobility monitoring monitorovanie prieskum survey
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Modely dostupnosti dopravnej infraštruktúry : Dizertačná práca
  Ľos Peter  Bezák Bystrík (škol.) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ; . - 132 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 8. Územný generel dopravy mesta Piešťany : Etapa: II.e) Návrh rozvoja
  Rakšányi Peter ; V120  Ondrovič Milan ; V120 Ľos Peter Vaškovič Peter Janík Oto Kyseľ Tomáš
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 77 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Senzitívne charakteristiky dopravnej bezpečnosti
  Rakšányi Peter ; V120  Ľos Peter
  Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách : . s.31-35
  bezpečnosť rýchlosť safety sensitivity parameter Senzitivita Speed
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Dopravné prieskumy
  Ľos Peter 
  Trvalo udržateľné cestné a mestské dopravné inžinierstvo : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok