Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie metódy optického skenovania v archeológii a pri digitalizácii kultúrneho dedičstva
  Brunčák Peter ; V140  Haličková Jana Chlepková Miroslava
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [13] s.
  cultural and historical heritage fotogrametria kultúrne dedičstvo photogrammetry 3D model 3D modely
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=298600
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Digitalizácia archeologických artefaktov metódou optického skenovania štruktúrovaným svetlom : zborník abstraktov z konferencie
  Fraštia Marek ; V140  Brunčák Peter ; V140 Chlepková Miroslava
  Počítačová podpora v archeológii 12 : . s.25
  skenovanie štruktúrované svetlo
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Fotogrametrické merania pri zaťažovacích skúškach stavebných dielcov
  Marčiš Marián ; V140  Fraštia Marek ; V140 Chlepková Miroslava
  CzechSTAV 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.60-68
  deformácie deformation digital close-range photogrammetry digitálna fotogrametria load tests zaťažovacie skúšky
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=275900
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Optické a laserové skenovanie banskoštiavnickej Kalvárie
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Chlepková Miroslava Haličková Jana
  Pamiatky a múzeá . Roč.61, č.4 (2012), s.64-66
  Calvary in Banská Štiavnica kalvária v Banskej Štiavnici laser scanning laserové skenovanie optical scanning optické skenovanie
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. kniha

  kniha

 6. Automatická detekcia zmien horninového masívu na základe spracovania obrazu
  Chlepková Miroslava 
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  digital image processing digitálne spracovanie obrazu fotogrametria monitorovanie stability photogrammetry stability monitoring
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aplikácia fotogrametrického skenovania pri testovaní protipožiarnej ochrany tunelového ostenia
  Chlepková Miroslava 
  47.Geodetické informační dny : . s.64-69
  fire testing procedure fotogrametrické skenovanie photogrammetric scanner testovanie protipožiarnej ochrany tunelové ostenie tunnel lining
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie fotogrametrického a laserového skenovania na dokumemtáciu objektov banskoštiavnickej kalvárie
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Haličková Jana Chlepková Miroslava
  Almanach znalca . Roč.10, č. 4 (2011), s.11-16
  Calvary in Banská Štiavnica fotogrametrické skenovanie kalvária v Banskej Štiavnici laser scanning laserové skenovanie photogrammetric scanner
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Aplikácia digitálnej fotogrametrie v inžinierskej geológii pri monitorovaní geodynamických procesov : Dizertačná práca
  Chlepková Miroslava  Sokol Štefan (škol.) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ; . - 106 s
  geodézia a kartografia digital photogrammetry digitálna fotogrametria Geodesy and Cartography
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76091
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Digital Photogrammetry in Fire Testing Procedure for Concrete Tunnel Linings
  Chlepková Miroslava 
  INGEO 2011 : . s.295-300
  betónové ostenie concrete tunnel lining digital photogrammetry digitálna fotogrametria fire test požiarna skúška
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok