Výsledky vyhľadávania

 1. Weltarchitektur in den Jahren 1919-1960 : Ausländische Impulse für die slovakische Architektur der sechziger Jahre
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Architektur - Städtbau - und Designforschung in den Arbeiten der PhD-Studenten an der FA STU in Bratislava (2004-2008/ Théorie de l´architecture, de l´urbanisme et du design dans les travaux de recherches des étudiants en PhD de la FA STU (2004-2008) . s.21-30
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Od sokolovne ku skyboxom. Športové stavby na Slovensku
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Arch . roč.l2, č.2 (2007), s.44-47
  stavby pre šport
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok

 3. Kauza Kyjev. Obchodný dom a hotel na Kamennom námestí na zasadnutí Slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Arch . roč.12, č.1 (2007), s.52-55
  Kamenné námestrie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Rukopis osobností
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Arch . roč.12, č.10 (2007), s.56-59
  článok z periodika
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok

 5. Výškové budovy na Slovensku v 20. storočí
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Projekt . roč.49, č.2 (2007), s.4-13
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 6. Drobné stavby v Brdárke : Architektonický aktivizmus Brdárka Andráši - Novomestská - Ťupek - Timár
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Arch . roč.12, č.6 (2007), s.32
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Majstri architektúry. Bratislava:Perfekt, 2005.ISBN 80-8046-312-3
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Arch . roč.11, č.1 (2006), s.47
  Matúš Dulla Majstri architektúry
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  (1) - zborník
  článok

  článok

 8. Antonín Stuchl : Rozhovor jún 2004
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Šedesátá léta v architektuře očima pamětníku . s.83-87
  Antonín Stuchl
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 9. Sto rokov profesora Ing.arch.akad.arch.Dr. Emanuela Hrušku, DrSc.
  Andrášiová Katarína ; A400  Kardoš Peter ; A6160
  Spektrum . Roč. 12, č. 6 (2006), s.9-10
  Emanuel Hruška
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Dušan Kuzma : Rozhovor zo dňa 31.3.2004
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Šedesátá léta v architektuře očima pamětníku . s.295-297
  Dušan Kuzma
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok