Výsledky vyhľadávania

 1. Informačný systém futbalového klubu
  Kluvancová Paulína ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 65 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147698
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Podpora výučby algoritmov pre usporiadanie prvkov
  Raslavský Dominik ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2019 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 41 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135103
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Zbierka príkladov v jazyku C++ / elektronický zdroj aut. Martin Drozda
  Drozda Martin ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (rec.) Zajac Pavol ; 035000 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2019 . - CD-ROM, 96 s.
  ISBN 978-80-227-4968-8
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0200
  kniha

  kniha

 4. Aplikácia pre podporu výučby programovania algoritmov nad zreťazenými zoznamami
  Sokolík Matej ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 36 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123427
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 5. Informačný systém pre ŠVOČ
  Bezák Timotej ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 03.07.2018 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 56 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123641
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 6. Šachový systém s rozhraním umožňujúcim komunikáciu s inými aplikáciami
  Mikudík Ivan ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 61 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102712
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Digitalizácia ručne písaných matematických výrazov
  Janis Dominik ; 035000  Novák Vladislav ; 035000 (škol.)
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2016 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 44 s., príl., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97902
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 8. Tvorba programov v jazyku java na počítačoch s malým výpočtovým výkonom
  Goliaš Pavol ; 035000  Novák Vladislav (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 45 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97700
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Popularizačná web-stránka pre kryptológiu
  Horecký Lukáš ; 035000  Novák Vladislav (škol.)
  2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 07.07.2015 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 43 s., príl. CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97895
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Systém pre monitorovanie dopravnej situácie na cestách
  Švikruha Tomáš ; E  Novák Vladislav (škol.) ; E200
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 359 . - 86 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics jQuery jQuery JavaScript JavaScript web applications information system jQuery jQuery JavaScript JavaScript MySQL CSS webové aplikácie informačný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103174
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha