Výsledky vyhľadávania

 1. Skenovacia elektrónová mikroskopia - Podpora riešenia problémov s kompatibilitou impregnantu s izoláciou vývodových vodičov / aut. Alena Kozáková, Katarína Kocúrová, Miroslav Ďuračka, Bohumil Kotlárik, Zuzana Filová, Michal Váry
    Kocúrová Katarína Ďuračka Miroslav Kotlárik Bohumil Filová Zuzana Váry Michal ; 032000
  Elektrotechnológia 2018 : . CD-ROM, S. 50-57
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Využitie termografie v elektrickej trakcii / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, Michal Váry, Marta Puzová, Vladimír Kujan
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Puzová Marta Kujan Vladimír ; 032000
  Elektrotechnológia 2018 : . CD-ROM, S. 76-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Skúšky fotovoltických panelov / aut. Marek Pípa, Attila Kment, Ján Poničan, Michal Váry, Milan Perný
  Pípa Marek ; 032000  Kment Attila ; 032000 Poničan Ján Váry Michal ; 032000 Perný Milan ; 032000
  Elektrotechnológia 2018 : . CD-ROM, S. 90-95
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv pancierovania na prevádzkovateľnosť jednožilových silových káblov / aut. Michal Váry, Marek Pípa, Attila Kment, Jaroslav Lelák, Juraj Packa
  Váry Michal ; 032000  Pípa Marek ; 032000 Kment Attila ; 032000 Lelák Jaroslav ; 032000 Packa Juraj ; 032000
  Elektrotechnológia 2018 : . CD-ROM, S. 100-105
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dynamic behavior of self-excited induction generator in Off-grid operation under resistive load / aut. Jozef Zuščak, František Janíček, Vladimír Kujan, Michal Váry
  Zuščak Jozef ; 032000  Janíček František ; 032000 Kujan Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000
  Power engineering 2018. Control of Power Systems 2018 : . S. 89-94
  excitation SEIG induction generator saturation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Electric measurements of PV heterojunction structures a-SiC/c-Si / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, František Janíček, Miroslav Mikolášek, Michal Váry, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Janíček František ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Váry Michal ; 032000 Huran Jozef
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 69, No. 1 (2018), s. 52-57
  amorphous silicon carbide thin films solar cell impedance spectroscopy equivalent circuit
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/1_118-07.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. The role of smart grid in integrating the renewable energies in Slovakia / aut. František Janíček, Milan Perný, Vladimír Šály, Michal Váry, Juraj Breza, Peter Chochol
  Janíček František ; 032000  Perný Milan ; 032000 Šály Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Breza Juraj ; 033000 Chochol Peter
  Energy & Environment . Vol. 29, Iss. 2 (2018), s. 300-312
  smart metering energy efficiency reliability sustainability renewable energy
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Electric field distribution in PV modules / aut. Vladimír Šály, Milan Perný, Vladimír Ďurman, Michal Váry, František Janíček
  Šály Vladimír ; 032000  Perný Milan ; 032000 Ďurman Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Janíček František ; 032000
  ICREN 2018 : . S. 21
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 9. Assessment of encapsulation materials for solar cells / aut. Vladimír Šály, Vladimír Ďurman, Michal Váry, Milan Perný, František Janíček
  Šály Vladimír ; 032000  Ďurman Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Perný Milan ; 032000 Janíček František ; 032000
  ICREN 2018 : . 7 s.
  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/36/e3sconf_icren2018_00008.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Podpora realizácie zákona NR SR Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní na FEI STU / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Andragogické štúdie 2018 / . S. 253-262
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok