Výsledky vyhľadávania

 1. The Establishment of the Bishopric of Nitra in 880 and the Question of the Nitra Cathedral / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Konštantínove listy : Constantine´s letters : Konstantinova pismena . roč. 14, č. 1 (2021), s. 3-22
  ISSN 13378740

  Bishopric of Nitra * Christianisation * Great Moravia * Sacral architecture
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85108454455&origin=inward
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Signálny bod večnosti / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Arch : . Roč. 25, č. 1-2 (2020), s. 36-42
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Budovy Kongregácie dcér Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí a ich vývoj v prvej polovici 20. storočia / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Mesto a jeho pamäť. . S. 129-147
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Cyrilo-metodská tradícia v ranom stredoveku a problematika architektúry / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Cyrilo-metodská tradícia ako spájajúci fenomén / . S. 197-220
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Beckov - Adaptácia a obnova komplexu františkánskeho kláštora pre Centrum novej evanjelizácie
  Kanich Ivan ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153554 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118DFBBEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. 1120 rokov od obnovenia Veľkomoravskej cirkevnej provincie / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis . Roč. 17, č. 1 (2020), s. 111-128
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Adaptácia objektov industriálnej zóny Chalupkova - Bratislava
  Kukučková Barbora ; 053130  Botek Andrej ; 053130 (škol.)
  2020 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153577 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D1788F9BEC259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Reflexia náboženských tém v modernom výtvarnom umení na vybraných príkladoch / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Acta Patristica . Vol. 11, iss. 23 (2020), s. 224-243
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. On the problem of the priestly and episcopal consecrations of St. Gorazd / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  KLEMENSOVA 19 HISTORICKY USTAV SAV 2020
  Historický časopis / . Roč. 68, č. 3 (2020), s. 545-559
  ISSN 0018-2575

  St. Gorazd * Priestly and Episcopal Consecration * Chirotony * Archdiocese of Great Moravia
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000576656500007
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. Metodova panónska ordinácia a otázky situovania sídelného chrámu / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Slavica Slovaca : . Roč. 55, č. 3 (2020), s. 435-451
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok