Výsledky vyhľadávania

 1. Identita mesta a jej strategický manažment
  Jaššo Matej ; A6160  Kubo Ladislav ; A7170
  Systémový pohled na problémy rozvoje současných měst a jejich reflexe ve výuce urbanismu : . s.35-43
  priestorové plánovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Place Branding a Corporate Identity - nástroje manažmentu regionálnej identity
  Jaššo Matej ; A6160 
  Systém plánovania v územných subjektoch na Slovensku : . s.19-25
  priestorové plánovanie strategické plánovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Konferencia ECLAS 2006- Kultúrna dimenzia urbánnej krajiny
  Jaššo Matej ; A6160 
  Spektrum . Roč. 13, č. 2 (2006), s.16
  ECLAS 2006
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Konferencia ECLAS´2006 - Kultúrna dimenzia urbánnej krajiny
  Jaššo Matej ; A6160 
  Informačné listy FA STU . roč. 13, č. 1 (2006), s.5
  urbánna krajina ECLAS 2006
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Manažment regionálnej identity
  Jaššo Matej ; A6160 
  Trajektórie územného rozvoja . s.64-76
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Konferencia ECLAS 2006. kultúrna dimernzia urbárnej krajiny
  Jaššo Matej ; A6160 
  Fórum architektúry . roč. 16, č. 11 (2006), s.17
  ECLAS 2006
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 7. Medzinárodná konferencia " Competition and cooperation of the Cities" na FA STU v Bratislave : International conference "Competition and Cooperation of the cities" at the Spectra Centre of Excellence FA STU in Bratislava distressed Areas
  Jaššo Matej ; A6160 
  ALFA : . roč.9, č.1/ U (2005), s.61-62
  kompetície a spolupráca miest v Európe
  článok z periodika
  EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
  článok

  článok

 8. Cities in Competition: searching for Corporate Identrity
  Jaššo Matej ; A6160 
  Competition between Cities in Central Europe: Opportunities and Risks of Cooperation . s.66-77
  corporate identity
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Regionálna identita a jej marketingové zhodnotenie
  Jaššo Matej ; A6160 
  Rozvojové plány obcí na Slovensku-výber z analýzy stavu : . s.37-47
  marketing plánovanie priestorové
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Ecocity Trnava
  Komrska Ján ; A6160  Finka Maroš ; A440 Gál Peter ; A7170 Špaček Robert ; A2120 Pifko Henrich ; A2120 Coplák Jaroslav ; A6160 Kováč Bohumil ; A6160 Vitková Ľubica ; A6160 Gregorová Jana ; A2120 Petríková Dagmar ; A440 Belčáková Ingrid ; A7170 Bober O. Pašiak Ján Strussová Mária Rakšányi Peter ; V120 Jaššo Matej ; A6160
  Ecocity : . s.67-72
  plánovanie územné urbanizmus štruktúra urban planning
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok