Výsledky vyhľadávania

 1. Miestne strategické plánovanie a jeho väzby s územným plánovaním
  Coplák Jaroslav ; 05 
  2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 10.04.2014 ; Študijný program : null

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=43579
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 2. Strategické plánovanie - väzby s územným plánovaním
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  ALFA . Roč.19, č.3 (2014), s. 56-63
  strategické plánovanie územné plánovanie vývoj princípy možnosti prevádzky možnosti prepojenia územného a strategického plánovania hybridné plány implementačné plány
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Strategický manažment a plánovanie pre urbanistov [elektronický dokument] : učebná pomôcka k predmetu územný manažment a marketing
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  1. vyd.
  Bratislava : Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU, 2013 . - online 71 s
  urbanizmus strategický manažment marketing plánovanie
  www.fa.stuba.sk/docs/uu/dokum/stratman.pdf
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 4. Rekonštrukcia Strieborného námestia v Banskej Bystrici
  Kohaut Martin ; A  Coplák Jaroslav (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design pešia zóna
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59168
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Rekonštrukcia Strieborného námestia v Banskej Bystrici
  Mráz Michal ; A  Coplák Jaroslav (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59858
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Rekonštrukcia Strieborného námestia v Banskej Bystrici
  Mateášik Dominik ; A  Coplák Jaroslav (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59830
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Úloha strategického plánovania pre zvýšenie efektivity rozvoja slovenských miest a obcí
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  Intenzita využitia územia slovenských sídel - vybrané otázky . s.11-25
  urbanizmus strategické plánovanie územné plánovanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Ocenené bytové domy v Novom Meste nad Váhom : Rozhovor
  Coplák Jaroslav ; A6160  Komrska Ján ; A6160 Kováč Bohumil ; A6160
  Spektrum . Roč.18 č.1 (2011), s.12
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Aktuálne informácie o projekte revitalizácie námestia
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  Skačianske noviny . roč.12, č.5 (2011), s.5
  urbanizmus námestie revitalizácia
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Zahájenie prác na územnom pláne obce
  Coplák Jaroslav ; A6160 
  OSA . roč.9 č.1 (2011), s.5
  územný plán obce
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok