Výsledky vyhľadávania

 1. Považská Bystrica - verejné priestory v meste
  Smetanová Gabriela ; 056160  Čúrna Janka ; 056160 (škol.)
  2016 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 09.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83151 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=28C7416B5E23CF19947579CEF8E1
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Doprava v kúpeľnom meste / aut. Janka Čúrna
  Čúrna Janka ; A6160 
  Trenčianske Teplice v urbanistickej tvorbe : . S. 14-17
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Bratislava - MČ Ružinov - rozvojové územie - areál Slovnaft
  Kovácsová Kristína ; 056160  Čúrna Janka (škol.)
  2015 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112429 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A7BD2F096A49022F25C89637FE46
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Bratislava - MČ Ružinov - rozvojové územie - areál Slovnaft
  Katona Mária ; 056160  Čúrna Janka (škol.)
  2015 Bratislava
  FAR ; Dátum obhajoby : 04.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Študijný program : I-URB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112427 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A7BD2F096A49022F25C89437FE46
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Voľnočasové aktivity vo verejnom priestore / aut. Janka Čúrna
  Čúrna Janka ; 056160 
  Public spaces [elektronický zdroj] : . CD ROM, s. 10
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Prof. Ing. arch. Ján Svetlík, CSc. : (urbanisticko-architektonická a pamätníková tvorba)
  Čúrna Janka ; A6160 
  1. vyd
  Bratislava : FA STU , 2014 . - 6 s
  Svetlík Ján
  http://www.fa.stuba.sk/docs//uu/dokum/svetlik.pdf
  elektronické dokumenty
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 7. Rekonštrukcia námestia - Bratislava - Stará Dúbravka
  Ješová Katarína ; A  Čúrna Janka (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design environment environment environment reconstruction doprava rekonštrukcia námestie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69164 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8ED2C2B0C8CAA517F3620385FDCF
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Doprava v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice
  Čúrna Janka ; A6160 
  Bardkontakt 2014 : . s. 161-168
  termálne pramene minerálne pramene kúpeľníctvo balneoterapia doprava cyklistická doprava cestná doprava železničná verejný priestor uzly
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bratislava - Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
  Helcová Alexandra ; A  Čúrna Janka (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design Transportation Prestavba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82347 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D66CE5794CD3
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bratislava - Kmeťovo námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
  Progner Richard ; A  Čúrna Janka (škol.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design reconstruction rekonštrukcia Bratislava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83504 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CB068CE69013CFB6D465E0794CD3
  bakalárska práca
  kniha

  kniha