Výsledky vyhľadávania

 1. Nadvýlomy pri trhavinovom razení tunelov : Edícia vedeckých prác,Zošit č.40
  Šamová Mária 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 127 s.;tab.,schémy
  ISBN 978-80-227-2597-2
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 2. Tunely na rakúskom úseku Brennerskej železnice
  Klepsatel František ; V150  Súľovská Monika ; V150 Šamová Mária
  Tunel . Roč. 15, č. 2 (2006), s.57-59
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Konstrukcii transportnych tonnelej v Slovakii
  Klepsatel František ; V150  Šamová Mária Strinža Sergej
  Strojiteľnaja nauka i technika . Roč. 7, č. 4 (2006), s.96-100
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Geotechnický monitoring pri výstavbe tunelov
  Klepsatel František ; V150  Šamová Mária
  Stavebnícka ročenka 2006 . s.172-178
  kapitola(článok) z dokumentu
  BBB - Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Nadvýlomy pri trhavinovom razení tunelov : Dizertačná práca
  Šamová Mária 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005
  SVF ; . - 122 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0200
  kniha

  kniha

 6. Nadvýlomy pri trhavinovom razení tunelov : Autoreferát dizertačnej práce
  Šamová Mária 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005
  SVF ; . - 20 s
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  kniha

  kniha

 7. Optimalizácia navrhovania geotechnických konštrukcií 2000-2002
  Turček Peter (ved. výsk. tímu) ; V150  Klepsatel František (člen výsk. tímu) ; V150 Bartók Július (člen výsk. tímu) Chabroňová Jana (člen výsk. tímu) ; V150 Ledényiová Tatiana (člen výsk. tímu) ; V150 Pišteková Viera (člen výsk. tímu) ; V330 Ravinger Roman (člen výsk. tímu) Šamová Mária (člen výsk. tímu)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2002
  SVF ;
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha