Výsledky vyhľadávania

 1. Implementation of optimal strategy to economically improve batch membrane separation / aut. Ayush Sharma, Richard Valo, Martin Kalúz, Radoslav Paulen, Miroslav Fikar
  Sharma Ayush ; 047220  Valo Richard ; 047220 Kalúz Martin ; 047220 Paulen Radoslav ; 047220 Fikar Miroslav ; 047220
  Journal of Process Control . Vol. 76, (2019), s. 155-164
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Educational Device Flexy2 in the Teaching of Experimental Identification / aut. Ľuboš Čirka, Martin Kalúz, Diana Dzurková, Richard Valo
  Čirka Ľuboš ; 047220  Kalúz Martin ; 047220 Dzurková Diana ; 040000 Valo Richard ; 047220
  Process Control 2019 : . S. 239-244
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Prototyp SCADA aplikácie pre riadenie a monitorovanie dopravy
  Boloz Miroslav ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AICHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136238
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Automatická Pasterizačná Linka
  Bányi Kornel ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139438
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Experimental validation and comparison of time-optimal and industrial strategy for membrane separation process / aut. Ayush Sharma, Richard Valo, Martin Kalúz, Radoslav Paulen, Miroslav Fikar
  Sharma Ayush ; 047220  Valo Richard ; 047220 Kalúz Martin ; 047220 Paulen Radoslav ; 047220 Fikar Miroslav ; 047220
  Preprints of the 9th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, TU Wien, February 21-28, 2018 : . S. 869-874
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Využitie Raspberry Pi na riadenie zásobníka kvapaliny
  Boroš Daniel ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139449
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Creating Video Instructions and Video Presentations of Our Laboratory Experiments
  Koncz Imrich ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139423
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Tvorba vzdialeného HMI v SCADA systéme Promotic pre laboratórny experiment vsádzkovej a membránovej procesnej stanice
  Kiš Karol ; 047000  Valo Richard ; 047220 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139444
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. A Novel Approach of Control Design of the pH in the Neutralization Reactor / aut. Juraj Holaza, Richard Valo, Martin Klaučo
  Holaza Juraj ; 047220  Valo Richard ; 047220 Klaučo Martin ; 047220
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . USB kľúč, s. 191-196
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Fuzzy Control of a Laboratory Binary Distillation Column / aut. Ján Drgoňa, Zdenko Takáč, Milan Horňák, Richard Valo, Michal Kvasnica
  Drgoňa Ján ; 047220  Takáč Zdenko ; 047270 Horňák Milan ; 040000 Valo Richard ; 047220 Kvasnica Michal ; 047220
  21st International Conference on Process Control (PC) 2017 . USB kľúč, s. 120-125
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok