Výsledky vyhľadávania

 1. Development of enzyme flow calorimeter system for monitoring of microbial glycerol conversion
  Štefuca Vladimír  Voštiar Igor ; C4310 Šefčovičová Jana Katrlík Jaroslav Mastihuba Vladimír Greifová Mária ; C4250 Gemeiner P.
  Applied Microbiology and Biotechnology . 72-6 (2006), s.1170-1175
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Degradation of high-molecular-weight hyaluronan by hydrogen peroxide in the presence of cupric ions
  Šoltés Ladislav  Brezová Vlasta ; C5210 Stankovská M. Kogan Grigorij Gemeiner P.
  Carbohydrate research . 341 (2006), s.639-644
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Gluconobacter in biosensors: applications of whole cells and enzymes isoltaed from gluconobacter and acetobacter to biosensor construction
  Švitel Juraj  Tkáč Ján Voštiar Igor ; C4310 Navrátil Miroslav Štefuca Vladimír Bučko Marek Gemeiner P.
  Biotechnology Letters . 28 (2006), s.2003-2010
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Hyaluran degradation by copper(II) chloride and ascorbate: rotational, viscometric, EPR spin-trapping and MALDI-TOF mas spectrometric investigations
  Šoltés Ladislav  Stankovská M. Brezová Vlasta ; C5210 Schiller J. Arnhold J. Kogan Grigorij Gemeiner P.
  Carbohydrate research . 341 (2006), s.2826-2834
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Amperometric biosensors based on two different enzyme systems and their use for glycerol determination in samples from biotechnological fermentation process
  Katrlík Jaroslav  Mastihuba Vladimír Voštiar Igor ; C4310 Šefčovičová Jana Štefuca Vladimír Gemeiner P.
  Analytica Chimica Acta . 566 (2006), s.11-18
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Biosensors with immobilized cells using amperometric and thermal detection principles. vol. 8B Focus on Biotechnology
  Tkáč Ján  Štefuca Vladimír Gemeiner P.
  Application of Cell Immobilization Biotechnology . s.549 - 566
  článok zo zborníka
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 7. Spôsob výroby nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov na báze sladiny alebo mladiny vrátane nealkoholického a nízkoalkoholického piva.
  Dömény Z.  Navrátil M. Šturdík Ernest ; C3360 Šmogrovičová Daniela ; C4310 Šubík Július Gemeiner P.
  2005
  ISBN SK-284396
  XXX
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. A three-enzyme biosensor for detection of glycerol.
  Mastihuba Vladimír  Katrlík Jaroslav Voštiar Igor ; C4310 Štefuca Vladimír Gemeiner P.
  Laboralim 2005, Zborník prednášok z XV. Medzinárodnej konferencie o analytických metódach v potravinárstve, v súlade s harmonizáciou legislatívy EU v dňoch 22.-23. marca 2005 v Banskej Bystrici . s.321-323
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Efficiency of fixed-bed amd gas-lift free column reactor for continuous production ofethanol by pectate and alginate immobilized S. cerevisiae cells
  Valach Milan  Navrátil Miroslav Horváthová Vladimíra Zigová Jana Šturdík Ernest ; C3360 Hrabárová Eva Gemeiner P.
  Chemical Papers . Vol. 59, č. 1 (2005), s.nestr.
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Accuracy of Vision for Robotics
  Gemeiner P.  Ayromlou M. Vincze M. Dorner Jozef ; E010
  6th international scientific-technical conference Process control 2004 : . s.R154
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok