Výsledky vyhľadávania

 1. The effect of Nb interlayers on compaction of Mo/Mo silicide composites
  Senčeková Lucia  Iždinský Karol Simančík František Minár Pavol Nosko Martin Švec Pavol ; J280
  Kovové materiály. Metallic materials . Vol. 50, No. 6 (2012), s.425-432
  composite materials hot pressing kompozitné materiály
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Štúdium mikroštruktúry NiAl plazmovo striekaného povlaku po tepelnom spracovaní.
  Iždinský Karol  Iždinská Zita ; J280 Ivan Jozef Zemánková Milina Csuba A. Minár Pavol
  Strojné inžinierstvo 2004 . s.S6- 31-37 CD ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Microstructure of air plasma-sprayed NiAl coating
  Iždinský Karol  Dufek Juraj Ivan Jozef Zemánková Milina Minár Pavol Iždinská Zita ; J280
  Kovové materiály. Metallic materials . Roč. 41, č. 6 (2003), s.365-376
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Microstructura of air plasma sprayed NiAl coating
  Iždinský Karol  Ivan J. Zemánková Milina Minár Pavol Iždinská Zita ; J280
  Advanced Metallic Materials 2003 : . s.126-131
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Akustická emisia v skúšobníctve materiálov. The acustic emision in testing of the materials
  Tesár Peter ; M  Minár Pavol
  Hluk a vibrácie v praxi : . s.139-142
  emisia akustická skúšobníctvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Výpočet a experimentálne overenie skúšobnej kompozitnej vzorky
  Tesár Peter ; M  Minár Pavol
  Inženýrska mechanika 95 = Engineering Mechanics 95 : . s.527-532
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok