Výsledky vyhľadávania

 1. Simulačná analýza kremíkových foto-elektrochemických generátorov vodíka
  Lichtner Juraj ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158068
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Príprava a charakterizácia NiO/Ga2O3 heteroštruktúr pre realizáciu UV fotodiód
  Sobota Michal ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158681
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Príprava, charakterizácia a tvarovanie ultratenkých vrstiev PtSe2
  Tašková Valéria ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ELN . - 50 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BBAC1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Preparation and gas-sensing properties of very thin sputtered NiO films / aut. Ivan Hotový, Vlastimil Řeháček, Martin Kemény, Peter Ondrejka, Ivan Kostič, Miroslav Mikolášek, Lothar Spiess
  Hotový Ivan ; 033000  Řeháček Vlastimil ; 033000 Kemény Martin ; 033000 Ondrejka Peter ; 033000 Kostič Ivan Mikolášek Miroslav ; 033000 Spiess Lothar
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 72, No. 1 (2021), s. 61-65
  NiO films reactive magnetron sputtering alumina substrate gas sensors acetone toluene n-butyl acetate
  https://search.proquest.com/docview/2502395681?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 5. Layered WS2 thin films prepared by sulfurization of sputtered W films / aut. Ivan Hotový, Lothar Spiess, Miroslav Mikolášek, Ivan Kostič, Michaela Sojková, Henry Romanus, Martin Hulman, Dalibor Búc, Vlastimil Řeháček
  Hotový Ivan ; 033000  Spiess Lothar Mikolášek Miroslav ; 033000 Kostič Ivan Sojková Michaela Romanus Henry Hulman Martin Búc Dalibor Řeháček Vlastimil ; 033000
  Applied Surface Science . Vol. 544, (2021), Art. no. 148719 [6] s.
  Tungsten sulphide Crystal structure Nanorods XRD SEM Optical and electrical parameters
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433220334784
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Electrical response of silicon heterojunction solar cells with transparent conductive oxide antireflective coating / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, Vladimír Ďurman, Juraj Packa, János Kurcz, Miroslav Mikolášek, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Ďurman Vladimír ; 032000 Packa Juraj ; 032000 Kurcz János ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Huran Jozef
  Acta Physica Polonica A . Vol. 139, No. 1 (2021), s. 39-45
  heterojunction solar cell ITO IZO amorphous silicon carbide
  http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/139/app139z1p07.pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Tunnel junction limited performance of InGaAsN/GaAs tandem solar cell / aut. Wojciech Dawidowski, Beata Ściana, Ivona Zborowska-Lindert, Miroslav Mikolášek, Jaroslav Kováč, Marek Tlaczala
  Dawidowski Wojciech  Ściana Beata Zborowska-Lindert Ivona Mikolášek Miroslav ; 033000 Kováč Jaroslav ; 033000 Tlaczala Marek
  Solar Energy : . Vol. 214, (2021), s. 632-641
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X2031238X#!
  článok zo zborníka
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Analysis of Li-ion battery degradation mechanism by advanced electrical characterization / aut. Miroslav Mikolášek, Martin Kemény, Peter Ondrejka
  Mikolášek Miroslav ; 033000  Kemény Martin ; 033000 Ondrejka Peter ; 033000
  ADEPT 2021 : . S. 25-28
  ICA GITT Li-ion battery degradation mechanism
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Investigations of various layers for photo-electrochemical water splitting applications using Kelvin probe force microscopy / aut. Daniel Haško, Miroslav Mikolášek
  Haško Daniel  Mikolášek Miroslav ; 033000
  ADEPT 2021 : . S. 33-36
  Kelvin probe force microscopy materials for solar-driven water splitting
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Preparation and analysis of Ni/NiO based MIS photoanodes / aut. Filip Chymo, Miroslav Mikolášek, Tomáš Vincze, Vratislav Režo
  Chymo Filip ; 033000  Mikolášek Miroslav ; 033000 Vincze Tomáš ; 033000 Režo Vratislav ; 033000
  ADEPT 2021 : . S. 107-110
  MIS Ni/NiO PEC
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok