Výsledky vyhľadávania

 1. Nonlinear FEM Analysis of Experimentally Tested Flat Slabs with Openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  25th Concrete Days 2018 : . S. 191-196
  flat slabs punching shear nonlinear analysis openings bezprievlakové dosky pretlačenie otvory nelineárna analýza
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Spoľahlivosť štíhlych betónových stĺpov v druhej generácii Eurokódov
  Fillo Ľudovít ; 010110  Benko Vladimír ; 010110 Dobrý Jakub ; 010110
  26. Betonářské dny 2019 : . USB kľúč, [7] s.
  štíhle betónové stĺpy spoľahlivosť eurokódy slender columns reliability Eurocodes
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Punching shear load test monitored by photogrammetry
  Fillo Ľudovít ; 010110  Augustín Tomáš ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Engineering mechanics 2018 : . S. 217-220
  punching resistance flat slab openings photogrammetry strain šmyková odolnosť v pretlačení lokálne podopreté dosky otvory fotogrametria pomerné pretvorenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Influence of footings rigidity and subsoil on punching resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Laco Kamil ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 221-224
  footings punching shear resistance rigidity subsoil základy pretlačenie šmyková odolnosť tuhosť podložie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Punching Resistance of Flat Slabs with Openings - Experimental Investigation
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  24th Concrete Days 2017 : . S. 41-46
  flat slabs punching shear resistance openings bezprievlakové dosky pretlačenie odolnosť otvory
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv otvorov na odolnosť v pretlačení lokálne podopretých dosiek
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Inžinierske stavby : . Roč. 66, č. 4 (2018), s. 130-134
  pretlačenie lokálne podopreté dosky experimenty punching flat slabs openings experiments
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Experimental Investigation of Flat Slabs with Openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  fib 2018 - Better, Smarter, Stronger : . USB kľúč, [6] s.
  návrh lokálne podopreté dosky pretlačenie krehké náhle zlyhanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Druhá generácia Eurokódov
  Fillo Ľudovít ; 010110 
  Betonárske dni 2018 : . S. 355-358
  navrhovanie betónových konštrukcií eurokódy spoločné európske normy design of concrete struktures Eurocodes common European codes
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pretlačenie lokálne podopretých dosiek s otvormi
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 21.08.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120357
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Punching shear resistance of flat slabs with openings - experimental testing
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110 Marčiš Marián ; 010140
  Proceedings of the 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : . USB kľúč, s. 305-310
  punching otvory experimenty pretlačenie openings experiments
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok