Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of struts and stirrups inclinations on shear resistance
  Fillo Ľudovít ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27th Concrete Days 2020 : . S. 151-156
  concrete members shear stress struts SaT analogy ties betónové prvky šmykové napätie strmene tŕne
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Conceptual design of the concrete railway bridges on the Púchov Žilina corridor
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110 Fillo Ľudovít ; 010110
  Proceedings of the International fib Symposium on the Conceptual Design of Structures : . online, s. 329-335
  conceptual design railway bridge prestressed bridges koncepčný návrh železničný betónový most predpätý most
  https://www.ingbaukunst.ch/file/652/Conceptual-Design-Attisholz-Areal-Switzerland.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu
  Rybár Filip ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143842
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Optimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónu
  Arpáš Filip ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143839
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Overenie odolnosti spriahnutého nosníka
  Fillo Ľudovít ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Betonárske dni 2020 a 6. post kongresové kolokvium SNK fib : . online, s. 153-156
  odolnosť spriahnutý nosník tlaková diagonála resistance composite concrete girders girder
  http://www.betonarskedni.sk/files/zborn%C3%ADk-BD-2020.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiek
  Doubková Kristína ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143815
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Analýza návrhu štíhlych betónových stĺpov
  Benko Vladimír ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Dobrý Jakub ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 219-224
  štíhle betónové prvky teória 2. rádu pevnostné porušenie stabilitné zlyhanie slender concrete elements 2nd order theory strength failure stability failure
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 8. Zohľadnenie šmyku pri návrhu betónových prvkov
  Fillo Ľudovít ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  27. Betonářské dny 2020 : . USB kľúč, s. 225-230
  namáhanie a porušenie šmykom prútová analógia tlaková diagonála strmene shear stress concrete strut capacity shear reinforcement
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Punching resistance of slab-column connections with openings
  Augustín Tomáš ; 010110  Fillo Ľudovít ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Structural Concrete : . Vol. 21, no. 1 (2020), s. 278-290
  control perimeter flat slab openings punching capacity kontrolný obvod bezprievlaková doska otvory odolnosť v pretlačení
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/suco.201900158
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 10. 3D nonlinear analysis of precast prestressed hollow core slab
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Fillo Ľudovít ; 010110
  World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2020 : . online, [8] s., art. no. 022028
  concrete nonlinear analysis prestressing betón predpätie nelineárna analýza
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/960/2/022028
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok