Výsledky vyhľadávania

 1. Stabilita niklu v prostredí roztavených fluoridov / aut. Marta Ambrová, Jana Jurišová, Michal Korenko
  Ambrová Marta ; 042120  Jurišová Jana ; 042120 Korenko Michal
  Nové trendy v povrchových úpravách . S. 77-87
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Physico-chemical properties of (MgF2 - CaF2 - (LiF))eut - MgO system as a molten electrolyte for solar thermal Mg electrowinning / aut. Michal Korenko, František Šimko, Jarmila Mlynáriková, C Larson, Eva Mikšíková, Jozef Priščák, Robert Palumbo, Marta Ambrová
  Korenko Michal  Šimko František Mlynáriková Jarmila Larson C. Mikšíková Eva Priščák Jozef Palumbo Robert Ambrová Marta ; 042120
  Molten Salts, Chemistry and Technology : . S. 58-58
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. Physico - chemical properties of (MgF2 - CaF2 - (LiF))(eut) - MgO system as a molten electrolyte for Mg electrowinning / aut. Michal Korenko, František Šimko, Jarmila Mlynáriková, C Larson, Eva Mikšíková, Jozef Priščák, Marta Ambrová, Robert Palumbo
  Korenko Michal  Šimko František Mlynáriková Jarmila Larson C. Mikšíková Eva Priščák Jozef Ambrová Marta ; 042120 Palumbo Robert
  Journal of molecular Liquids . Vol. 275, (2019), s. 535-543
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Anodic reactions of sulphide in molten salts / aut. Marta Ambrová
  Ambrová Marta ; 042120 
  Moderné trendy v anorganických technológiách 2018, Banská Štiavnica 21.-23.5.2018 : . S. 82-83
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Korózia zliatiny Ni-Cr-Mo v eutektickom systéme LiF-NaF-KF / aut. Marta Ambrová
  Ambrová Marta ; 042120 
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi, 9. odborný seminár, Borinka, Slovensko, 15.-16. október 2018 . S. 31-38
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi elektronický zdroj / ed. Marta Ambrová
  Ambrová, Marta, ; 042120 (ed.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2017 . - CD-ROM, 114 s.
  ISBN 978-80-227-4743-1
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 7. Korózia niklu, volfrámu a molybdénu vo fluoridových taveninách / aut. Marta Ambrová, Ondrej Hrubša
  Ambrová Marta ; 042120  Hrubša Ondrej
  Interakcie tavenín s progresívnymi anorganickými materiálmi . CD-ROM, s. 47-60
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Density, Viscosity and Electrical Conductivity of the Molten Cryolite Electrolytes (Na3AlF6-SiO2) for Solar Grade Silicon (Si-SoG) Electrowinning / Michal Korenko, Zuzana Vaskova, Jozef Priscak, Frantiek Simko, Marta Ambrova, Zhongning Shi
  Korenko Michal  Vasková Zuzana Priščák Jozef Šimko František Ambrová Marta ; 042120 Shi Zhongning
  DORDRECHT : SPRINGER, 2015
  Silicon . Vol. 7, iss. 3 (2015), s. 261-267
  ISSN 1876-990X
  ELECTRODEPOSITION * MIXTURES * MELTS
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000355346100005
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. Korózna odolnosť základných komponentov niklových zliatin vo fluoriodových taveninách / aut. Vladimír Danielik, Marta Ambrová, Ondrej Hrubša
  Danielik Vladimír ; 042120  Ambrová Marta ; 042120 Hrubša Ondrej ; 042120
  Zborník prednášok, 57. medzinárodná galvanická konferencia : . S. 79-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Korózia súčastí moderných zliatin vo fluoridových taveninách
  Hrubša Ondrej ; 042120  Ambrová Marta (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 09.06.2014 ; Študijný program : 117

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103061
  diplomová práca
  kniha

  kniha