Výsledky vyhľadávania

 1. Vývoj určovania výkupnej ceny elektriny vyrobenej zo slnečnej energie v období 2009-2019 / aut. František Janíček, Jozef Holjenčík, Radovan Kostelník
  Janíček František ; 032000  Holjenčík Jozef Kostelník Radovan
  ATP Journal . Roč. 27, č. 6 (2020), s. 32-33
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/vyvoj-urcovania-vykupnej-ceny-elektriny-vyrobenej-zo-slnecnej-energie-vobdobi-2009-2019.html?page_id=30727&from=rss
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Vývoj výkupných cien elektriny vyrobenej z OZE / aut. František Janíček, Jozef Holjenčík, Radovan Kostelník
  Janíček František ; 032000  Holjenčík Jozef Kostelník Radovan
  ATP Journal . Roč. 27, č. 7 (2020), s. 50-53
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/vyvoj-vykupnych-cien-elektriny-vyrobenej-z-oze.html?from=rss&page_id=30847
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza kalkulácie výkupných cien elektriny vyrobenej na obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanou výrobou elektriny pri výrobe tepla / aut. František Janíček, Jozef Holjenčík, Radovan Kostelník
  Janíček František ; 032000  Holjenčík Jozef Kostelník Radovan ; 010180
  Energetika : . Roč. 70, č. 4 (2020), s. 236-241
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Use of microwave for energy recovery from different types of waste / aut. František Janíček, Milan Perný, Jozef Holjenčík, Vladimír Šály, Markus Giemza
  Janíček František ; 032000  Perný Milan ; 032000 Holjenčík Jozef Šály Vladimír ; 032000 Giemza Markus
  EPE 2017 : . S. 698-702
  microwave gasification laboratory microwave reactor microwave irradiation advanced thermal treatment sewage sludge waste tires waste sawdust
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7967278/
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Microwave assisted biomass gasification of sawdust and wood pellet / aut. František Janíček, Jozef Holjenčík, Markus Giemza, Milan Perný, Vladimír Šály
  Janíček František ; 032000  Holjenčík Jozef Giemza Markus Perný Milan ; 032000 Šály Vladimír ; 032000
  International Journal of Latest Research in Engineering and Technology . Vol. 3, Iss. 2 (2017), s. 43-50
  microwave pyrolysis syngas energy efficiency thermal processing
  http://www.ijlret.com/Papers/Vol-3-issue-2/6-B2017022.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Analysis of support schemes and the possibilities of settlement of the balance of electricity generated from renewable energy sources / aut. Jozef Holjenčík, František Janíček, Vladimír Šály, Katarína Knošková, Dáša Šišková, Milan Perný
  Holjenčík Jozef  Janíček František ; 032000 Šály Vladimír ; 032000 Knošková Katarína Šišková Dáša Perný Milan ; 032000
  Transactions on Electrical Engineering . Vol. 6, No. 1 (2017), s. 15-20
  renewable energy sources support price of electricity the settlement balance
  http://www.transoneleng.org/2017/20171d.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Analýza spôsobov podpory výroby elektriny z OZE v EÚ a jej vplyv na cenu elektriny (1) / aut. Jozef Holjenčík, František Janíček, Katarína Knošková
  Holjenčík Jozef  Janíček František ; 032000 Knošková Katarína
  ATP Journal . Roč. 23, č. 9 (2016), s. 56-58
  http://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/analyza-sposobov-podpory-vyroby-elektriny-z-oze-v-eu-a-jej-vplyv-na-cenu-elektriny-1.html?page_id=23984
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Podpora OZE v krajinách V4 a možnosti vyrovnania salda medzi výrobcom a sodávateľom / aut. Jozef Holjenčík, Vladimír Šály, Dáša Šišková
  Holjenčík Jozef  Šály Vladimír ; 032000 Šišková Dáša ; 032000
  ATP Journal . Roč. 23, č. 8 (2016), s. 40-43
  http://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%208%202016.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Analýza spôsobov podpory výroby elektriny z OZE v EÚ a jej vplyv na cenu elektriny (2) / aut. Jozef Holjenčík, František Janíček, Katarína Knošková
  Holjenčík Jozef  Janíček František ; 032000 Knošková Katarína
  ATP Journal . Roč. 23, č. 10 (2016), s. 66-67
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. The effect of conductor diameter upon the thickness of icing / aut. František Janíček, Jozef Holjenčík, Fedor Lenďák, Roman Gogola
  Janíček František ; 032000  Holjenčík Jozef ; 032000 Lenďák Fedor ; 032000 Gogola Roman ; 030400
  EPE 2016 : . S. 114-117
  thickness of icing transmission lines conductor
  http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7521782
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok