Výsledky vyhľadávania

 1. Karcinogénne kadmium na detských ihriskách? Môže mať vplyv aj na plodnosť. Spektrometrické stanovenie tohto prvku
  Lelovská Michaela ; 041000  Manová Alena ; 041000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149036
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Proti koronavírusom zrejme pomáha selén
  Vodičková Kristína ; 041000  Manová Alena ; 041000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149079
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Pharmacokinetics, Biodistribution, and Biosafety of PEGylated Gold Nanoparticles In Vivo / aut. Katarína Kozics, Monika Šramková, Kristína Kopecká, Patrícia Bégerová, Alena Manová, Zora Krivošíková, Zuzana Ševčíková, Aurélia Líšková, Eva Rollerová, Tibor Dubaj, Victor F Puntes, Ladislava Wsólová, Peter Šimon, Jana Tulinská, Alena Gábelová
  Kozics Katarína  Šramková Monika Kopecká Kristína Bégerová Patrícia Manová Alena ; 041000 Krivošíková Zora Ševčíková Zuzana Líšková Aurélia Rollerová Eva Dubaj Tibor ; 045210 Puntes Victor F. Wsólová Ladislava Šimon Peter ; 045210 Tulinská Jana Gábelová Alena
  Nanomaterials . Vol. 11, iss. 7 (2021), s. [1-17], art. no. 1702
  https://www.mdpi.com/2079-4991/11/7/1702
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Heparin composition: calculation based on elemental analysis and NMR data / aut. Ivan Šimkovic, Michal Raab, Raniero Mendichi, Alena Manová, Alberto Giacometti Schieroni, Miloš Hricovíni
  Šimkovic Ivan  Raab Michal Mendichi Raniero Manová Alena ; 041000 Schieroni Alberto Giacometti Hricovíni Miloš
  Chemical Papers / . Vol. 74, iss. 1 (2020), s. 349-355
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Determination of phosphate in water by flow coulometry / aut. Alena Manová, Ernest Beinrohr
  Manová Alena ; 041000  Beinrohr Ernest
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 13, iss. 1 (2020), s. 102-107
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráš Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia
  Filo Boris ; 041000  Manová Alena ; 041000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143163
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Technické a dobrovoľné nástroje uplatňované v rámci environmentálneho manažérstva / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Ferencz, Vojtech Kollár, Katarína Klapáková, Alena Manová
  Rusko Miroslav  Ferencz Vojtech Kollár Vojtech Klapáková Katarína Manová Alena ; 041000
  Globálne existenciálne riziká 2019 : . S. 206-216
  environment nástroj manažérstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Stanovenie hydridotvorných prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou v potravinách / aut. Alena Manová
  Manová Alena ; 041000 
  Additives and contaminants in foodstuffs 2019 : . S. 149-158
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. A new method for the determination of antimony / aut. Alena Manová, Ernest Beinrohr
  Manová Alena ; 041000  Beinrohr Ernest ; 041000
  Current Topics in Electrochemistry . Vol. 21, (2019), s. [1-4]
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok