Výsledky vyhľadávania

 1. Rozklad tuhých vzoriek titánu a stanovenie jeho obsahu hmotnostnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou a stanovenie obsahu zlata pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia
  Filo Boris ; 041000  Manová Alena ; 041000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143163
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Stanovenie hydridotvorných prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou v potravinách / aut. Alena Manová
  Manová Alena ; 041000 
  Additives and contaminants in foodstuffs 2019 : . S. 149-158
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Skratky a terminológia používaná v rámci manažérstva ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie / aut. Peter Andráši, Ján Bencúr, Lucia Bednárová, Dušan Bevilaqua, Jana Dadová, Vojtech Ferencz, Juraj Hraško, Ján Iľko, Ivan Klinec, Vojtech Kollár, Jaroslav Kontriš, Oľga Kontrišová, Ružena Králiková, Jana Krivosudská, Ervin Lumnitzer, Milan Majerník, Alena Manová, Andrzej Pacana, Miriama Piňosová, Peter Podhoranský, Dana Procházková, Miroslav Rusko, Ivan Šimko
  Andráši Peter  Bencúr Ján Bednárová Lucia Bevilaqua Dušan Dadová Jana Ferencz Vojtech Hraško Juraj Iľko Ján ; 065000 Klinec Ivan Kollár Vojtech Kontriš Jaroslav Kontrišová Oľga Králiková Ružena Krivosudská Jana Lumnitzer Ervin Majerník Milan Manová Alena ; 041000 Pacana Andrzej Piňosová Miriama Podhoranský Peter Procházková Dana Rusko Miroslav ; 065200 Šimko Ivan
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2019 . - 149 s.
  ISBN 978-80-89878-49-9
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 4. A new method for the determination of antimony / aut. Alena Manová, Ernest Beinrohr
  Manová Alena ; 041000  Beinrohr Ernest ; 041000
  Current Topics in Electrochemistry . Vol. 21, (2019), s. [1-4]
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Stanovenie hliníka pomocou vysokorozlišovacieho atómového absorpčného spektrometra s kontinuálnym zdrojom žiarenia
  Hornáčková Lenka ; 041000  Manová Alena ; 041000 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2018 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136468
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Produkcia a produkty v kontexte udržateľného rozvoja / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Kollár, Vojtech Ferencz, Katarína Klapáková, Gabriela Rusková, Alena Manová
  Rusko Miroslav ; 065200  Kollár Vojtech Ferencz Vojtech Klapáková Katarína Rusková Gabriela Manová Alena ; 041000
  Manažérstvo životného prostredia 2018 : . S. 188-197
  environment kvalita produkt
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Indikátory zamerané na environment a pokrok / aut. Miroslav Rusko, Vojtech Ferencz, Vojtech Kollár, Alena Manová, Katarína Klapáková
  Rusko Miroslav ; 065200  Ferencz Vojtech Kollár Vojtech Manová Alena ; 041000 Klapáková Katarína
  Globálne existenciálne riziká 2018 : . S. 162-176
  environment vývoj trvalo udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Stanovenie koncentrácií zvolených prvkov metódami atómovej spektrometrie
  Filo Boris ; 041000  Manová Alena ; 041000 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 10.07.2017 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118691
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Determination of hydride forming elements by atomic absorption spectrometry / aut. Alena Manová, Martin Kroliak, Ernest Beinrohr
  Manová Alena ; 041000  Kroliak Martin Beinrohr Ernest ; 041000
  ChemZi : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 77
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization to determine trace amounts of arsenic / aut. Alena Manová, Ernest Beinrohr, František Čacho
  Manová Alena ; 041000  Beinrohr Ernest ; 041000 Čacho František ; 041000
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 10, no. 2 (2017), s. 175-179
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok