Výsledky vyhľadávania

 1. Interaction of tin(II) and arsenic(III) with DNA at the nanostructure film modified electrodes
  Ferancová Adriana  Adamovski Miriam Gründler Peter Zima Jiří Barek Jiří Mattusch Jürgen Wennrich Rainer Labuda Ján ; C1180
  Bioelectrochemistry . 71 (2007), s.33-37
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Voltammetric detection of damage to DNA by arsenic compounds at a DNA biosensor
  Labuda Ján ; C1180  Bubničová Katarína Kovaľová Ľubomíra Vaníčková Mária ; C180 Mattusch Jürgen Wennrich Rainer
  Sensors . 5/2005 (2005), s.411-423
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Chemical toxicity sensors based on single-use screen-printed carbon paste electrodes modified with DNA.
  Labuda Ján ; C1180  Vaníčková Mária ; C180 Ferancová Adriana Bubničová Katarína Kovaľová Ľubomíra Mattusch Jürgen Wennrich Rainer
  Zborník prednášok, Moderní elektrochemické metody, XXIV. medzinárodný odborný seminár . s.111-114
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Electrochemical detection of an antioxidative activity of plant extracts at the DNA-modified screen-printed electrode
  Labuda Ján ; C1180  Bučková Miriam Heilerová Ľudmila Čaniová-Žiaková A. Brandšteterová Eva Mattusch Jürgen Wennrich Rainer
  Sensors . 2 (2002), s.1-10
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok