Výsledky vyhľadávania

 1. 10. letná škola termickej analýzy a kalorimetrie - základný kurz - študijné materiály
  Šimon Peter ; C5210  Cibulková Zuzana ; C5210 Smrčková Eva ; C2110 Svetík Štefan ; C2110 Chochulová Alžbeta ; C5210
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 52 s. [3,2 AH
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 2. 6. letná škola termickej analýzy a kalorimetrie - študijné materiály
  Šimon Peter ; C5210  Smrčková Eva ; C2110 Svetík Štefan ; C2110 Chochulová Alžbeta ; C5210
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 1-66
  termická analýza, kalorimetria
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. Príprava Al2O3 keramiky z častíc nanometrových rozmerov. Hodnotiaca správa, VEGA 1/1380/04
  Kovár Vladimír ; C2110  Pach Ladislav ; C2110 Jamnický Miroslav ; C2110 Kákoš Jozef ; C2110 Smrčková Eva ; C2110 Kozánková Jana ; C2110 Svetík Štefan ; C2110 Bodišová Katarína
  2005
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 4. časť 2. Stanovenie významnosti vstupných parametrov (granulometria, zloženie surovín, homogenita zmesí a tvorba agregátov) ovplyvňujúcich kvalitu obkladačiek pre suché mletie surovín. str. 24-83. V Sarvaš, L., Gášpár, P.: Prieskum ílových materiálov vhodn
  Kovár Vladimír ; C2110  Pach Ladislav ; C2110 Kozánková Jana ; C2110 Jamnický Miroslav ; C2110 Svetík Štefan ; C2110 Khandl Vladimír ; C2120
  časť 2. Stanovenie významnosti vstupných parametrov (granulometria, zloženie surovín, homogenita zmesí a tvorba agregátov) ovplyvňujúcich kvalitu obkladačiek pre suché mletie surovín. str. 24-83. V Sarvaš, L., Gášpár, P.: Prieskum ílových materiálov vhodn . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  článok

  článok

 5. Synergický efekt chemickej a termickej úpravy na štruktúru a sorpčné vlastnosti prírodného a chemicky modifikovaného zeolitu
  Lukáč Pavol ; C5210  Foldesová Mária ; C6290 Svetík Štefan ; C2110
  Petroleum and Coal . 47 (2005), s.17-21
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok