Výsledky vyhľadávania

 1. Improving competitiveness of university graduates in consideration of study fields / aut. Hana Janáková, Monika Zatrochová
  Janáková Hana ; 902023  Zatrochová Monika ; 902024
  7th REDETE Conference. Researching economic development and entrepreneurship in transition economies. . S.296-304
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Increasing the competitiveness of companies through the use of renewable energies. / aut. Markus H Niedermayer, Monika Zatrochová
  Niedermayer Markus H.  Zatrochová Monika ; 902024
  Essays der Wissenschaft XVII . S.81-88
  kapitola(článok) z dokumentu
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Aplikácia kontrolingu v malom podniku
  Černá Zuzana ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150846
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Efektívne riadenie procesov v poľnohospodárskom podniku
  Putzová Zuzana ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 24.06.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150794
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Základy finančného trhu [elektronický zdroj] online učebnica
  Porgeszová (Janáková) Hana ; 902023  Zatrochová Monika ; 902024 Kajanová Jana (rec.) Majerník Štefan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2020 . - CD ROM, 60 s.
  ISBN 978-80-227-5004-2
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Innovations of study programs in comparison with requirements of industrial enterprises A trainee programs / aut. Martina Kuperová, Monika Zatrochová
  Kuperová Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024
  Education excellence and innovation management through vision 2020 . S.2014-2023
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The challenges for economic growth of the enterprise in the food industry / aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts. . S.56
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 8. Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  Čaklošová Soňa ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151178
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Humanisation of technical education or freedom-based education / aut. Monika Zatrochová, Milan Majerník, Martina Kuperová, Štefan Majerník
  Zatrochová Monika ; 902024  Majerník Milan ; 902024 Kuperová Martina ; 902024 Majerník Štefan ; 902024
  Contemporary Issues in Economy. Abstract Book . S.279
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
  Berkeš Marek ; 902020  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136156
  bakalárska práca
  kniha

  kniha