Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomická a technologická efektívnosť zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu
  Moravčíková Dominika ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143043
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Zníženie ekonomických strát v procese monitoringu únikov stlačeného vzduchu
  Gáliková Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-RTP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143167
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Riadenie nákladov v konkrétnom podniku
  Berkeš Marek ; 902020  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  902020 ; Dátum obhajoby : 21.06.2019 ; Študijný odbor : 3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment ; Študijný program : B-IPPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136156
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Efektívne investovanie finančných prostriedkov
  Čaklošová Soňa ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia, 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-AIMCHP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151178
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. The challenges for economic growth of the enterprise in the food industry / aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  New trends in management and production engineering-regional, cross-border and global perspectives.Book of abstrakts. . S.56
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 6. Innovations of the study program "Management of technological processes in chemistry and food" according to requirements of practice. / aut. Martina Kuperová, Monika Zatrochová
  Kuperová Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024
  Economics, Management and Technology in Enterprises 2019 (EMT) . online,S.78-82
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. E-learning as an innovative method of education / aut. Martina Kuperová, Monika Zatrochová
  Kuperová Martina ; 902024  Zatrochová Monika ; 902024
  Trends and innovative approaches in business processes 2019.Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2019 . S.126-132
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Inovácia výučby manažérskych simulácií na technickej univerzite. / aut. Hana Porgeszová, Monika Zatrochová
  Janáková -Porgeszová Hana ; 902023  Zatrochová Monika ; 902024
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / . S.71-76
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Humanisation of technical education or freedom-based education / aut. Monika Zatrochová, Milan Majerník, Martina Kuperová, Štefan Majerník
  Zatrochová Monika ; 902024  Majerník Milan ; 902024 Kuperová Martina ; 902024 Majerník Štefan ; 902024
  Contemporary Issues in Economy. Abstract Book . S.279
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Current modern forms of managerial education applied at technical university. / aut. Hana Janáková, Monika Zatrochová
  Janáková Hana ; 902023  Zatrochová Monika ; 902024
  INTED 2019 . S.2872-2880
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok