Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zásobovania teplom mesta s 10 000 obyvateľmi / aut. František Urban, Ľubor Kučák, Iva Fabušová, Michal Fabuš
  Urban František ; 020060  Kučák Ľubor Fabušová Iva Fabuš Michal
  Vykurovanie 2018 : . S. 99-104, CD ROM
  centrálne zásobovanie teplom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Technické a environmentálne aspekty splynovania uhlia v teplárni
  Fabušová Iva  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2013 : . s.69-72
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 3. Rekonštrukcia teplárne rozšírená o sušenie a peletovanie biomasy
  Urban František ; J0060  Šooš Ľubomír ; J0070 Muškát Peter ; J0060 Fabušová Iva
  TOP 2013. Technika ochrany prostredia : . s.399-404
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Technické a environmentálne aspekty splynovania uhlia v teplárni / aut. Iva Fabušová, František Urban, Ľubor Kučák
  Fabušová Iva  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060
  Vykurovanie 2013 : . S. 69-72
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Dopadová štúdia - návrh zadania projektu spaľovania DŠ a produktov z drevných pilín : priebežná správa
  Šooš Ľubomír ; J0070  Urban František ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabuš Michal Ondruška Juraj ; J0070 Fabuš Michal Biath Peter ; J0070 Čačko Viliam ; J0070 Fabušová Iva Fodor Peter ; J0060
  Bratislava : PROEN, 2012 . - 65 s
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 6. Koncepcia rozvoja Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves v tepelnej energetike
  Urban František ; J0060  Malý Stanislav ; J0060 Kučák Ľubor ; J0060 Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 94 s
  výroba tepla dostupnosť palív
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Energetická koncepcia mesta Holíč v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2006 . - 117 s
  fosílne zdroje obnoviteľné zdroje energie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Energetická koncepcia mesta Šamorín v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2006 . - 117 s
  fosílne zdroje obnoviteľné zdroje energie
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Energetická koncepcia mesta Senica v tepelnej energetike
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2005 . - 95 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Energetická koncepcia mesta Malacky v tepelnej energetike : Záverečná správa
  Urban František ; J260  Malý Stanislav ; J260 Kučák Ľubor ; J260 Fabuš Michal Fabušová Iva
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KTE, 2005 . - 107 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha