Výsledky vyhľadávania

 1. Study of the qualitative properties in selected species of the Tanacetum L. genus : International Conference on Applied Natural Sciences
  Vaverková Štefánia  Mikulášová Mária Šilhár S. Birošová Lucia ; C3360 Sloboda Peter
  Applied Natural Sciences 2007 : . s.16
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Comparison of Antioxidative Activity Dta for Aqueous Extracts of Lemon Balm, Oregano, Thyme and Agrimony obtained by Conventional Methods and the DNA-Based Biosensor.
  Heilerová Ľudmila  Bučková Miriam Tarapčík Pavol ; C1180 Šilhár S. Labuda Ján ; C1180
  Czech Journal of Food Sciences . 21 (2004), s.78-84
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Evaluation of redox properties and anti-/prooxidant effects of selected flavonoids by DNA-based electrochemical biosensor
  Labuda Ján ; C1180  Bučková Miriam Heilerová Ľudmila Šilhár S. Štepánek I.
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245 . 376 (2003), s.168-173
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Evaluation of antioxidative and prooxidative properties of flavonoids using DNA biosensors
  Bučková Miriam  Heilerová Ľudmila Šilhár S. Labuda Ján ; C1180
  Chemické listy . 96/3 (2002), s.467
  článok z periodika
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Využitie zeolitu na dekontamináciu chladných rezných emulzií
  Polívka Ľudovít ; M390  Šilhár S. Mojto Marek
  CO-MAT-TECH 99 : . s.446-449
  zeolity dekontaminácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Nové probiotické požívatiny (L36)
  Polívka Ľudovít ; M390  Šilhár S.
  Cadiso `98 : . s.103-105
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aronia concentrates: application in industry and probiotic properties
  Polívka Ľudovít ; M390  Šilhár S. Kintlerová A.
  Proceedings of the Symposium on Polyphenols and Anthocyanins as Food Colourants and Antioxidants : . s.84-86
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok