Výsledky vyhľadávania

 1. Long term variability of the Danube River flow and its relation to precipitation and air temperature
  Szolgayová Elena  Parajka Juraj Bloschl Guenter Bucher Christian G.
  Journal of Hydrology . Vol. 519 (2014), s.871-880
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Wavelet based deseasonalization for modelling and forecasting of daily discharge series considering long range dependence
  Szolgayová Elena  Arlt Josef Blöschl Günter Szolgay Ján ; V160
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Roč. 62, č. 1 (2014), s. 24-32
  forecasting streamflow wavelets ARFIMA deseasonalization long range dependence
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Analýza existujúcich právnych noriem v európskych krajinách zameraných na správu bytových domov
  Finka Maroš ; R2020  Schweigert Marek ; R2020 Bahleda Peter ; R2020 Golej Július ; R2020 Bláha Peter ; R2020 Ladzianska Zuzana ; R2020 Fuksová Nadežda ; R2020 Ondrejička Vladimír ; R2020 Horanská Erika (rec.) Szolgayová Elena (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2012 . - 175 s
  správa bytového domu
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Rámcové východiská pre mestský rozvoj
  Szolgayová Elena 
  Eurostav . Roč.17, č.1-2 (2011), s.12-15
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (1) - obrazová publikácia
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Update of Slovak Housing Sector Profile
  Ivanička Koloman ; V230  Špirková Daniela ; V230 Elbers Alle Szolgayová Elena Lepeň Klaudius Žárska Elena Ifčič Pavol
  Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2004 . - 104 s
  ISBN 80-227-2053-4
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha