Výsledky vyhľadávania

 1. The economic-mathematical nature of the HGN model concept as a tool for measuring performance of enterprises / aut. E Hyránek, Michal Grell, Ladislav Nagy, Ivona Ďurinová
  Hyránek E.  Grell Michal Nagy Ladislav Ďurinová Ivona
  Ekonomický časopis = Journal of Economics / . Roč. 66, č. 3 (2018), s.309-325
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Databázové a tabuľkové systémy na vyhodnocovanie dát. / aut. Andrej Adamuščin, Branislav Mišota ; rec. Daniela Špirková, Michal Grell
  Adamuščin Andrej ; 902020  Mišota Branislav ; 902023 Špirková Daniela ; 902021 (rec.) Grell Michal (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2018 . - 145 s. 60 obr., 12 tab.
  ISBN 978-80-227-4779-0
  učebnica
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. Dea method application in selected hotels in the Nitra region / aut. Rastislav Žitný, Michal Grell, E Hyránek, Branislav Mišota, Hana Janáková
  Žitný Rastislav  Grell Michal Hyránek E. Mišota Branislav ; 902023 Janáková Hana ; 902023
  APLIMAT 2017. 16th conference on applied mathematics . S.1787-1794
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Maticové modely na meranie výkonnosti produkčných systémov
  Grell Michal  Hyránek E.
  E a M: Ekonomie a Management . Vol. 15, Iss. 1 (2012), s.73-88
  článok z periodika
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 5. Simulačný model firmy
  Grell Michal  Horka Ľuboš ; R2020 Mišota Branislav ; R2020
  Ekonomika a informatika . Roč. 5, č. 2 (2008), s.41-60
  simulácia agenti agent simulation competition
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Podpora rozhodovacích procesov
  Chajdiak Jozef ; R2020  Grell Michal
  Bratislava : Statis, 2006
  ISBN 80-85659-42-5
  monografia
  kniha

  kniha

 7. Informačné systémy malých podnikov a elektronické prostredie Európskej únie
  Bačová I.  Grell Michal Majirský M. Mišota Branislav ; E010 Rakovská Eva
  Ekonomické a ligvistické aspekty spolupráce : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Metódy vývoja informačných systémov
  Russev Stojan  Závodný Peter Grell Michal Polášek Ivan ; I200 Kokles Mojmír (rec.) Praženka Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002 . - 342 grafy, sch.
  ISBN 80-225-1542-6
  informačné systémy softvérové inžinierstvo logický model SSADM UML objektovo-orientovaný prístup distribuované spracovanie
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha