Výsledky vyhľadávania

 1. Multikriteriálny systém hodnotenia deacidifikačných procesov
  Holúbková Silvia ; 049380  Katuščák Svetozár (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.21. technológia makromolekulových látok ; Študijný program : D-TPOLMI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86614
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. The treatment of acid newsprint paper: Evaluation of treatment bymgo or by a mixture of MgO and methyl methoxy magnesium carbonate
  Jablonský Michal ; C9380  Holúbková Silvia ; C9380 Kazíková Jana ; C9380 Botková Martina ; C9380 Ház Aleš ; C9380 Bajzíková Martina
  Wood Research . Vol. 58, Iss. 2 (2013), s.151-164
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Comparative Evaluation of Deacidification Processes
  Katuščák Svetozár ; C9380  Jablonský Michal ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380
  Eine Zukunft für saures Papier : . s.147-170 [1, 35 AH]
  comparative evaluation deacidification efficacy
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Kinetic dependences for the decrease of polymerization of paper undergoing accelerated ageing
  Jablonský Michal ; C9380  Kazíková Jana ; C9380 Botková Martina ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380
  Cellulose Chemistry And Technology [elektronický zdroj] . Vol. 46, Iss. 9-10 (2012), s.625-630
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. The effect of acetic and formic acid formation during accelerated ageing on embrittlement of newsprint paper
  Katuščák Svetozár ; C9380  Jablonský Michal ; C9380 Hroboňová Katarína ; C1180 Lehotay Jozef ; C1180 Holúbková Silvia ; C9380
  Restaurator . Vol. 32, Iss. 4 (2011), s.318-347
  deacidification acetic acid formic acid Accelerated ageing
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Vývoj algoritmov a softvéru UniScancel ESK : Správa k proj. č. 061-006STU-8/2008/FCHPT
  Katuščák Svetozár ; C9380  Jablonský Michal ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Kur Atilla Szitás Attila ; C9380 Vizárová Katarína ; C9380 Kirschnerová Soňa ; C9380
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009
  XXX
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. The Kniha Project in Slovakia
  Hanus Jozef ; C9380  Bakoš Dušan ; C9370 Vrška Milan ; C9380 Jablonský Michal ; C9380 Katuščák Svetozár ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Bajzíková Martina Bukovský Vladimír Rychlý Jozef
  Durability of Paper and Writing 2 : . s.17-19
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. The efficacy of newsprint paper deacidification by carbonated magnesium propylate dissolved in heptafluoropropane
  Holúbková Silvia ; C9380  Jablonský Michal ; C9380
  Acta Chimica Slovaca : . s.124-133
  článok z periodika
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Vplyv železodubienkového atramentu na termickú stabilitu papiera : Martin 28.-29. októbra 2008
  Jablonský Michal ; C9380  Kazíková Jana ; C9380 Holúbková Silvia ; C9380 Kosinková Jana ; C9380 Beňová Lívia
  Ochrana a využívanie kultúrneho dedičstva 2008 . s.124-27
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Vplyv pH a teploty na kinetiku ozonizace listnáčové sulfátové buničiny po kyslíkové delignifikaci
  Holúbková Silvia ; C9380 
  Papír a celulóza . 63/5-6 (2008), s.163-165
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok