Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv ozonizácie na biodegradovateľnosť veterinárnych antibiotík pri procese biologického čistenia odpadovej vody / aut. Martin Vrabeľ, Anja Vehar, Teja Antončič, Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn, Angelika Kassai
  Vrabeľ Martin ; 046290  Vehar Anja Antončič Teja Derco Ján ; 046290 Gotvajn Žgajnar Andreja Kassai Angelika
  Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 / . S. 252-257
  antibiotics wastewater ozone ozonation
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv ozonizácie na biodegradovateľnosť tiamulínu pri procese biologického čistenia odpadovej vody / aut. Martin Vrabeľ, Anja Vehar, Teja Antončič, Ján Derco, Žgajnar Andreja Gotvajn, Angelika Kassai
  Vrabeľ Martin ; 046290  Vehar Anja Antončič Teja Derco Ján ; 046290 Gotvajn Žgajnar Andreja Kassai Angelika
  Zborník príspevkov z 8. ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2018 . S. 89-97
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Odstraňovanie prioritných látok a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Barbora Urminská, Angelika Kassai, Katarína Šimovičová
  Derco Ján ; 046290  Urminská Barbora ; 046290 Kassai Angelika Šimovičová Katarína
  Mladá voda břehy mele 2018, sborník příspěvků 1. konference, 14. 06. 2018, Brno . online, s. 5-15
  biologická rozložiteľnosť integrované procesy mikropolutanty odpadové vody ozón prioritné látky kombinované procesy reaktory toxicita
  http://vodnihospodarstvi.cz/download/Mlada-voda-brehy-mele-2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Využitie ozónu na odstránenie 2-MBT z modelovej vody / aut. Ján Derco, Angelika Kassai, Jana Tkáčová, Michal Melicher, Lenka Sumegová
  Derco Ján ; 046290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; 046290
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 58, č. 1-2 (2015), s. 4-9
  biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna oxidácia rezistentné látky toxicita 2-merkaptobenztiazol ozónizácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie 2-merkaptobenztiazolu z vôd pôsobením ozónu
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Vodní hospodářství . Roč. 64, č. 5 (2014), s. 9-14
  benztiazolové deriváty biologická rozložiteľnosť kinetika mineralizácia parciálna ozidácia rezistentné látky toxicita
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Inhibičné a toxické účinky produktov ozonizácie 2-merkaptobenztiazolu
  Kassai Angelika  Derco Ján ; C6290 Tkáčová Jana Melicher Michal Sumegová Lenka ; C6290
  Odpadové vody 2014 : . s. 393-398
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Removal of the 2-mercaptobenotiazole from model wastewater by ozonation
  Derco Ján ; C6290  Kassai Angelika Melicher Michal Dudáš Jozef ; C6230
  The Scientific World Journal . Vol. 2014 (2014), Art.no.173010, [7] p.
  jet loop ozonation reactor organochlorine pesticides ozone oxidation reaction kinetics Stripping water and wastewater treatment
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Removal of Selected benzothiazols with Ozone
  Derco Ján ; C6290  Melicher Michal Kassai Angelika
  Municipal and industrial waste disposal . s.135-160
  biological degradability 2-mercaptobenzothiazole ozonation toxicity
  http://www.intechopen.com/books/municipal-and-industrial-waste-disposal/removal-of-selected-benzothiazols-with-ozone
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Elektrochemické stanovenie bromičnanov vo vodách určených na ľudskú spotrebu
  Tkáčová Jana  Horváth Matej Kassai Angelika Kútniková Dana Božíková Jarmila ; V280
  Pitná voda 2011 : . s.315-320
  bromates in water bromičnany vo vode flow-coulometry mineral water minerálne vody nenormovaná metóda non-standardized method prietoková coulometria
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok