Výsledky vyhľadávania

 1. Probing the influence of the ligands on the magnetism of dinuclear manganese, iron, and chromium complexes supported by aroylhydrazone
  Domingo A.  Specklin D. Rosa V. Mameri S. Robert V. Welter R.
  European Journal of Inorganic Chemistry . Vol. 15 (2014), s.2552-2560
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. VHDL Generation of Optimized FIR Filters
  Daitx F.F.  Rosa V. Costa Ernesto et al.
  2nd International Conference on Signals, Circuits and Systems . s.424-428
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. MILÉNIUM - Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 až 20 rokov.
  Turek Ivan ; M220  Rosa V. Zelina Miron
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2002
  kniha

  kniha

 4. Millenium. The national Programme of Training and Education in the Slovak Republic for Forthcoming 15-20 years. Milénium: Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina M.
  Bratislava : MŠSR, 2002 . - 186 s
  ISBN 80-89018-36-X
  vzdelávanie
  učebnica
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Milénium. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 rokov
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Prešov : MPC, 2002
  ISBN 80-8045-268-7
  kniha

  kniha

 6. Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15 až 20 rokov : Milénium
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Bratislava : IRIS, 2002
  kniha

  kniha

 7. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  XXX
  článok

  článok

 8. Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Projekt Milénium
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Nitra : Slovdidac, 2000
  kniha

  kniha

 9. Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Projekt Milénium
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Slovenský učiteľ, Príloha Technológie vzdelávania . mtf (2000)
  článok z periodika
  článok

  článok

 10. Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR. Projekt Milénium.
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Učiteľské noviny . Roč. 50, č. 3 (2000)
  článok z periodika
  článok

  článok