Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu = "^stu_us_auth stu62516^"
 1. Návrh systému získavania, výberu a vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Ledrov s r.o. Lednické Rovne = Proposal of a method for searching, recruiting and educating employees in the Ledrov Ltd company, Lednicke Rovne : Diplomová práca
  Kopencová Iveta  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD-ROM
  získavanie zamestnancov výber zamestnancov vzdelávanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh zdokonaľovania systému hodnotenia zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. Jaslovské Bohunice = The Proposition of improving the employers valuation system of JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Klištincová Mária  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 78 s príl (1 CD-ROM)
  personálny manažment hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Metodika tvorby osobnej kariéry zamestnancov v spoločnosti Topos Továrniky, a.s. = Methodics of personal career creation of employees in company Topos Tovarníky, a.s. : Diplomová práca
  Gálisová Katarína  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  osobná kariéra vzdelávanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v Železiarňach Podbrezová, a.s. = Activities of informations management : Diplomová práca
  Žiaková Dana  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 79 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptačné programy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Úlohy logistiky pre zefektívňovanie podnikových procesov = The tasks of the logistics for effectiveness company processes : Diplomová práca
  Dúcky Marián  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  logistika podnikové procesy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. = Proposal of Adaptation Program for newcomers in Slovenský plynárenský priemysel, a.s. company : Diplomová práca
  Krútelová Daniela  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika adaptačné programy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh optimálneho spôsobu získania finančných zdrojov v podmienkach vybraného podniku : Diplomová práca
  Kollárová Andrea  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 104 s príl., 1 CD-ROM
  finančná analýza finančné zdroje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v podniku : Bakalárska práca
  Sučanová Lucia  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment financovanie investícií
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Vyhodnotenie možností financovania obstarania majetku priemyselného podniku : Diplomová práca
  Hoghová Katarína ; M190  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 80 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančné zdroje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Analytický pohľad na finančnú situáciu vybraného priemyselného podniku = Analysis of company's financial situation : Bakalárska práca
  Petrikovič Andrej  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 50 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment finančná analýza podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha