Výsledky vyhľadávania

 1. Zlepšovanie procesu schvaľovania dielov do sériovej výroby v organizácii
  Štúň Marek  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality quality management system automotive industry systém manažérstva kvality automobilový priemysel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90622
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh implementácie metodiky G8D v organizácii
  Bubáková Monika  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality claim standardization štandardizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91802
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh implementácie vybraných požiadaviek ISO/TS 16949:2009 v organizácii
  Sedláková Eva  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality quality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90608
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Prieskum spokojnosti a motivácie zamestnancov v rámci fungujúceho systému manažérstva kvality v organizácii
  Foriška Richard ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102071
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Prieskum spokojnosti zamestnancov v rámci fungujúceho systému manažérstva kvality v organizácii
  Sloboda Marek ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality management system quality kvalita systém manažérstva kvality spokojnosť zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92050
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Zvyšovanie efektívnosti využívania materiálovej databázy IMDS v organizácii
  Virágová Lenka ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality customer systém manažérstva kvality zákazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96038
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh na zlepšenie vybraného procesu v organizácii
  Adámek Ján ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality measurement quality meranie kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102073
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh implementácie moderných metód manažérstva kvality v procese vybavovania reklamácií pomocou metodiky Global 8D v organizácii
  Lovíšek Ľubomír ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Engineering of Production Quality implementation quality implementácia nezhoda kvalita reklamácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85484
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh implementácie moderných metód manažérstva kvality v procese vybavovania reklamácií pomocou metodiky G8D v organizácii
  Geschwandtner Richard ; M  Šurinová Yulia (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Engineering of Production Quality metódy manažérstva kvality reklamácie automobilový priemysel
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90671
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Systémový prístup k riešeniu problémov: hrozby a príležitosti slovenských organizácií
  Šurinová Yulia ; M4000  Gejdoš Pavol Večeřa Pavel ; M4000
  Ekonomika a manažment podnikov 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [335-340]
  Problem solving complaints management
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  (3) - článok
  článok

  článok