Výsledky vyhľadávania

 1. Písomné testy v SKSI v kontexte vzdelávania na SvF STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách : . CD ROM, s. 26-31
  stavebný inžinier stavbyvedúci stavebný dozor výkon energetickej certifikácie budov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Opravné prostriedky proti právoplatnému rozhodnutiu stavebného úradu
  Gajniak Ján Florián ; 010350  Gajniak Ondrej ; 010350
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 1 (2018), s. 28-33
  stavebný úrad zákon súdne rozhodnutie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Príklady k stavebnému právu
  Gajniak Ján Florián ; 010350  Karel Ján (rec.) Zahoráková Renáta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - 103 s.
  ISBN 978-80-227-4873-5
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF2100
  kniha

  kniha

 4. Záväzné stanovisko hlavného mesta SR - Bratislavy k investičnej činnosti ako inštitút stavebného práva SR
  Gajniak Ondrej ; 010350  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách : . CD ROM, s. 32-38
  záväzné stanovisko stavebné právo hlavné mesto SR investičná činnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Právny pohľad na uplatnenie absolventa Stavebnej fakulty STU v Bratislave
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 9-15
  absolvent vysokej školy podnikanie právo stavebníctvo Stavebná fakulta STU
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Porovnanie osobitostí slovenskej a českej legislatívy pri trestnom čine nepravdivého znaleckého posudku
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Almanach znalca . Roč. 18, č. 3 (2018), CD-ROM, s. 11-14
  znalec zákon trestný čin
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Etické zásady autorizovaného stavebného inžiniera
  Heretiková Katarína ; 010350  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Súčinnosť technických a spoločenských vied pri vzdelávaní na technických univerzitách : . CD ROM, s. 39-43
  etika etický kódex autorizovaný stavebný inžinier
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Humanizácia vzdelávania ako prediktor kvality postojov študentov technickej univerzity
  Vašková Ľubica  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : . CD-ROM, s. 177-180
  postoj humanizácia interakcia kvalita globalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Záväzne stanovisko ako inštitút stavebného práva v SR v právno - teoretickej rovine
  Gajniak Ondrej ; 010350  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 39-43
  záväzné stanovisko inštitút stavebného práva
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Príklady zámeny právnych inštitútov v stavebnom práve
  Gajniak Ján Florián ; 010350 
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 32-38
  stavebné právo licenčné zmluvy dizajn akciová spoločnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok