Výsledky vyhľadávania

 1. Metódy spracovania signálov pro diagnostike porúch ložísk asynchrónnych motorov
  Kurčík Peter ; E010  Žalman Milan ; E010
  ATP Journal plus . Č. 1 : Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems (2012), s.84-87
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Control of an RC Helicopter Model Through USB Interface
  Pestún Ivan ; E010  Halás Miroslav ; E011 Kurčík Peter ; E010
  Process Control 2011 : . s.174-181
  http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc11/data/abstracts/027.html
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Bearing Fault Detection in Variable Speed Induction Machines with Vector Control
  Kurčík Peter ; E010 
  Elektro 2010. Proceedings of the 8th International Conference : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. External Control of Magnetic Levitation Plant
  Gažo Martin ; E010  Kurčík Peter ; E010
  ELITECH´10 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Trakčný pohon s PMSM ? návrh riadiacej štruktúry
  Žalman Milan ; E010  Kurčík Peter ; E010 Suchánek Miroslav ; E010
  Kybernetika a informatika 2010 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Hydraulic Plant Remote Laboratory
  Žilka Vladimír ; E010  Bisták Pavol ; E010 Kurčík Peter ; E010
  International Journal of Online Engineering . Vol. 4, Special Issue (2008)
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - skriptá
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Hydraulic Plant Remote Laboratory
  Žilka Vladimír ; E010  Bisták Pavol ; E010 Kurčík Peter ; E010
  International Conference REV 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 8. Electronic Support for the Course Constrained PID Control
  Huba Mikuláš ; E010  Kamenský Martin ; E010 Kurčík Peter ; E010 Ťapák Peter ; E010
  International Conference REV 2008 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Scicos Possibilities for Communication with Real Processes
  Kamenský Martin ; E010  Kurčík Peter ; E010 Huba Mikuláš ; E010
  ERK 2007. Proceedings of the Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference : . s.31-33
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Digitálny pamäťový osciloskop
  Kurčík Peter ; E010  Dúbravský Jozef (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 59 s
  automatizácia robotika Osciloskop elektronický
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha