Výsledky vyhľadávania

 1. Etické správanie žiakov v škole v súvislosti s alkoholom
  Lovecká Mária ; M  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 56 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects voľný čas prevencia závislosť alkohol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80911
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Problematika šikanovania žiakov v škole
  Makraiová Andrea ; M  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 58 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80933
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Manažovanie vzdelávania zamestnancov v podniku INA Skalica a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Juríček Tomáš  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  employees Management education education vzdelávanie manažment hodnotenie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67834
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Manažovanie vzdelávania zamestnancov vo výrobnom podniku a hodnotenie jeho efektívnosti : Diplomová práca
  Hančin Marián  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 59 s., CD-ROM
  vzdelávanie zamestnancov učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67604
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu na strednej škole : Diplomová práca
  Boško Miroslav  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 80 s., CD-ROM
  efficiency Management quality riadenie vyučovací proces manažment kvalita učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67908
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Odborná komunikácia
  Bernát Libor ; M7000  Hrvolová Miroslava Jambor Jaroslav ; M7100
  1. vyd
  Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2011 . - 116 s
  ISBN 978-80-89400-18-8
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 7. Automation of the production process for metallic flexible diaphragm with CAD/CAM system CATIA V5R19 support
  Majerík Jozef  Bajčík Štefan Jambor Jaroslav ; M7100
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2010 : . s.0623-0624
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Kvalita života žiakov v škole
  Bellová Beáta  Jambor Jaroslav (škol.) ; M7100
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  život kvalita života
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58823
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Podiel rodiny na formovaní osobnosti žiaka strednej školy = The family influence on the formation of the secondary student personality : Diplomová práca
  Sulírová Anna  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vytváranie pozitívnej klímy v triede a jej vplyv na proces učenia sa žiakov = Creation of the positive climate in the classroom and its influence on a students´process of learning : Diplomová práca
  Ivanišová Jana  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  klíma triedy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha