Výsledky vyhľadávania

 1. PLC programming to optimize water flow in secondary cooling zone / aut. G.O Tirian, C.P Chioncel, Radovan Holubek, K Cinkar
  Tirian G.O.  Chioncel C.P. Holubek Radovan ; 063800 Cinkar K.
  Journal of Physics: Conference Series . Vol. 1426, ICAS 2019, Hunedoara, May 9-11, 2019 (2020), s. 1-7
  PLC programming
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1426/1/012020
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Fuzzy decision system with a single variable parameter used in the intelligent control of the processes / aut. G.O Tirian, C.P Chioncel, Radovan Holubek, K Cinkar
  Tirian G.O.  Chioncel C.P. Holubek Radovan ; 063800 Cinkar K.
  Journal of Physics: Conference Series . Vol. 1426, ICAS 2019, Hunedoara, May 9-11, 2019 (2020), s. 1-7
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1426/1/012021
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Algoritmus bezdrôtového prenosu dát z automatizovaných pracovísk pomocou RFID technológie / aut. Marek Vagaš, Alena Galajdová, Dušan Šimšík, Radovan Holubek, Roman Ružarovský
  Vagaš Marek  Galajdová Alena Šimšík Dušan Holubek Radovan ; 063800 Ružarovský Roman ; 063800
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 1-6
  Pracovisko automatizované montážny proces RFID algoritmus
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh automatizovaného pracoviska v prostredí simulačného softvéru Process Simulate
  Dávidek Jozef ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151352
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh rozšírenia vstupno-výstupnej pozície systému iCIM 3000 v softvéri Process Simulate
  Kňažek Jakub ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151353
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh možností nasadenia automatizácie a robotiky vo výrobnom procese vo vhodnom simulačnom softvéri v spoločnosti BOGE Elastmetall Slovakia a.s. Trnava
  Krchnavý Marek ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151357
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Experimental investigation of influence electrical discharge energy on the surface layer properties after EDM / aut. Rafał Świercz, Radovan Holubek
  Świercz Rafał  Holubek Radovan ; 063800
  Welding Technology Review . Vol. 92, iss. 5 (2020), s. 7-13
  electrical discharge Machining surface layers discharge energy EDM
  http://www.pspaw.pl/index.php/pspaw/article/view/1115
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Možnosti využitia edukatívneho robota Dobot Magician
  Nižňan Peter ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160107
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh robotizovaného pracoviska v simulačnom softvéri RobotStudio
  Zemko Filip ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147677
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Využitie digitálnych nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality vo výrobnom podniku
  Pavlík Andrej ; 063000  Holubek Radovan ; 063800 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141623
  bakalárska práca
  kniha

  kniha