Výsledky vyhľadávania

 1. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0200
  kniha

  kniha

 2. Prírodné zdroje a ichy využitie
  Wittlinger Viktor ; M390 
  Žilina : STRIX, 2007 . - 212 s
  ISBN 978-80-89281-06-0
  prírodné zdroje
  monografia
  (2) - monografia
  (1) - príručka
  (3) - skriptá
  (1) - článok
  (1) - xxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Základy environmentalistiky
  Wittlinger Viktor ; M390  Rusko Miroslav ; M5000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 130 s
  ISBN 978-80-8096-030-8
  environmentalistika ekológia
  http://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 4. Umelé poruchy v registráciách geomagnetického poľa = Artificial noise in registration geomagnetic fields : Diplomová práca
  Hamran Jozef  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  geomagnetizmus
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. História a súčasnosť výučby environmentalistiky na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave
  Wittlinger Viktor ; M390 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.460-461
  environmentalistika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Elektronický odpad a jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie : Diplomová práca
  Ťasnochová Marcela  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 65 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia nebezpečné odpady recyklácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme a jeho dôsledky : Bakalárska práca
  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390  Kadecká Lucia
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 37 s 1 CD-ROM
  inžinierstvo životného prostredia ozónová vrstva
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Zneškodňovanie a využitie elektronického odpadu : Bakalárska práca
  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390  Vician Miroslav
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  inžinierstvo životného prostredia elektronický odpad
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Monitorovanie radiačnej situácie v okolí Jadrovej elektrárne A-1 a Bohunického spracovateľského centra rádioaktívneho odpadu : Bakalárska práca
  Pilinský Michal  Wittlinger Viktor (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 80 s 1 CD-ROM
  inžinierstvo životného prostredia rádioaktívny odpad
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha