Výsledky vyhľadávania

 1. Zisťovanie požiarno-technických vlastností drevných prachov
  Tureková Ivana ; M5000  Ščepán Radovan Buštorová Martina ; M390
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií : . s.283-289
  drevný prach
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv granulometrického zloženia prachov na zápalné charakteristiky = The Impact of Granulometric Composition of the Dusts on the Imflammable Characteristics : Diplomová práca
  Ščepán Radovan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  horenie vznietenie fyzikálno-chemické vlastnosti prachov požiarno-technické vlastnosti prachov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Špecifiká priemyselných prachov a stanovenie požiarnotechnických vlastností = Industrial dusts specifications and fire-technical attributes allocation : Bakalárska práca
  Ščepán Radovan  Tureková Ivana (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  priemyselné prachy horenie samovznietenie zabezpečovacia technika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha