Výsledky vyhľadávania

 1. Study of the ignition properties of oriented strand boards exposed to radiant heat flux
  Buštorová Martina ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Kuracina Richard ; M5000
  New Trends in Research of Energetic Materials : . s.460-469
  ignition
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 2. Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť drevených doskových materiálov
  Buštorová Martina ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000 Martinka Jozef ; M5000
  Integrovaná bezpečnosť 2011. Integral safety 2011 : . s.7-13
  zápalnosť doskový materiál
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 3. Vplyv hrúbky na indukčnú periódu vznietenia OSB dosiek
  Buštorová Martina ; M390  Martinka Jozef ; M5000 Tureková Ivana ; M5000
  Kolokvium ku grantovým úlohám VEGA : . s.55-60
  vznietenie požiarne riziko
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv tepelného toku na zápalnosť OSB dosiek
  Buštorová Martina ; M390  Tureková Ivana ; M5000 Martinka Jozef ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Spektrum . Roč. 11, č. 2 (2011), s.5-7
  tepelný tok čas vznietenia požiare
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - xxx
  článok

  článok

 5. Study of flame heat flux of selected materials
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Buštorová Martina ; M390
  International Doctoral Seminar 2011 : . s.130-138
  heat flow
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv tepelného toku na zápalnosť vybraných doskových materiálov : Dizertačná práca
  Buštorová Martina ; M390  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 149 s., autoreferát, CD-ROM
  heat transfer prenos tepla zápalnosť reakcia na oheň integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63876
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Moderné zaisťovacie systémy pri prácach vo výškach
  Tureková Ivana ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Buštorová Martina ; M390 Káloši Štefan
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2011 : . s.228-237
  bezpečnostné stroje
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv hustoty tepelného toku na čas vznietenia OSB dosiek
  Buštorová Martina ; M390  Martinka Jozef ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Požární ochrana 2011 : . s.24-26
  protipožiarna bezpečnosť tepelný tok
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - xxx
  článok

  článok

 9. Štúdium tepelného toku na zápalnosť vybraných drevných materiálov
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Buštorová Martina ; M390
  Požární ochrana 2011 : . s.64-65
  tepelný tok smrekové drevo
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv hrúbky drevných prachov na teplotu vznietenia
  Tureková Ivana ; M5000  Harangozó Jozef ; M5000 Buštorová Martina ; M390 Vékony Peter ; M5000
  Požární ochrana 2010 : . s.342-344
  teplota vznietenia drevný prach
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok