Výsledky vyhľadávania

 1. Comparison of Different Approaches to Gravity Determination and Their Utilization for Calculation of Geopotential Numbers in the Slovak National Levelling Network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján
  International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016 : . S. 173-183
  Štátna nivelačná sieť Slovak National Levelling Network tiažové pole Zeme global gravity field model geopotenciálna kóta geopotential number
  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1345_2017_20
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. High resolution Slovak Bouguer gravity anomaly map and its enhanced derivative transformations: new possibilities for interpretation of anomalous gravity fields
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Kušnirák David Bošanský Marián Papčo Juraj ; 010130 Szalaiová Viktória Krajňák Martin Marušiak Ivan Mikuška Ján Bielik Miroslav
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 47, no. 2 (2017), s. 81-94
  complete Bouguer anomaly gravimetry geology úplná Bouguerova anomália gravimetria Geológia
  https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/congeo.2017.47.issue-2/congeo-2017-0006/congeo-2017-0006.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. Some Remarks on the Early History of the Bouguer Anomaly
  Mikuška Ján  Pašteka Roman Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Marušiak Ivan Krajňák Martin
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 31-61
  Bouguer anomaly geophysical methods terrain correction Bouguerova anomália gravimetria terénna korekcia
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128129135000026
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Understanding the Bouguer Anomaly : A Gravimetry Puzzle / aut. Roman Pašteka, Ján Mikuška, Bruno Meurers
  Pašteka Roman  Mikuška Ján Meurers Bruno
  1. vyd.
  Amsterdam: Elsevier, 2017 . - 132 s.
  ISBN 978-0-12-812913-5
  Bouguer anomaly
  monografia
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0200
  kniha

  kniha

 5. Numerical Calculation of Terrain Correction Within the Bouguer Anomaly Evaluation (Program Toposk)
  Zahorec Pavol  Marušiak Ivan Mikuška Ján Pašteka Roman Papčo Juraj ; 010130
  Understanding the Bouguer Anomaly : . S. 79-92 [1,11 AH]
  terrain correction Bouguer anomaly gravimetry terénna korekcia Bouguerova anomália gravimetria
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012812913500004X
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. článok

  článok

 7. An analysis of methods for gravity determination and their utilization for the calculation of geopotential numbers in the Slovak national levelling network
  Majkráková Miroslava ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 Zahorec Pavol Droščák Branislav Mikuška Ján Marušiak Ivan
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 46, no. 3 (2016), s. 179-202
  Štátna nivelačná sieť globálny geopotenciálny model reziduálny terénny model (RTM) levelling measurments residual terrain model (RTM) global geopotential model
  http://gpi.savba.sk/GPIweb/ogg/ikohut/CGG/46/3/Majkrakova-et-al_CGG-46-3_web_opt.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Approximate CRUST1.0 Model-based and Space-domain Calculated Gravitational Effect of the Earth Crust
  Mikuška Ján  Marušiak Ivan Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Pašteka Roman
  78th EAGE Conference & Exhibition 2016. Efficient Use of Technology - Unlocking Potential : . USB kľúč, [5] s.
  gravitačný účinok topografie model gravitačného poľa Zeme geofyzika global gravity field modelling geophysical methods gravity effect of topography
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Contributions to the Creation of New Generation Bouguer Anomaly Map from Slovak Republic Territory
  Pašteka Roman  Zahorec Pavol Mikuška Ján Szalaiová Viktória Papčo Juraj ; 010130 Krajňák Martin Kušnirák David Pánisová Jaroslava Vajda Peter Bielik Miroslav
  11th Slovak Geophysical Conference : . CD-ROM, s. 28
  úplná Bouguerova anomália complete Bouguer anomaly terrain correction terénna korekcia gravimetria gravimetry
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok