Výsledky vyhľadávania

 1. Enviro-i-fórum 2014 : zborník príspevkov z konferencie elektronický zdroj
  Hofierka, Jaroslav (rec.) Mičietová, Eva (rec.) Kusendová, Dagmar (rec.)
  Enviro-i-fórum 2014 10. 24. - 25. 6. 2014 Zvolen, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Technická univerzita vo Zvolene 2014 . - CD ROM, 120 s.
  ISBN 978-80-228-2659-4
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 2. Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2014 : zborník referátov zo seminára
  Straka, Jakub, (ed.) ; V210 Feranec, Ján, (rec.) Kopecká, M. (rec.) Kusendová, Dagmar (rec.) Oťaheľ, Ján (rec.)
  Aktivity v kartografii venované Jánovi Pravdovi 2014 23. 10. 2014 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2014 . - 118 s.
  ISBN 978-80-89060-23-8
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 3. Databázové systémy v GIS
  Ďuračiová Renata ; V130  Kusendová Dagmar (rec.) Lupták Ivan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 178 s.
  ISBN 978-80-227-4292-4
  databáza database relačná databáza relational database jazyk SQL SQL language metadata metadáta priestorová databáza spatial database
  monografia
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0120
  Databázové systémy v GIS

  kniha

 4. Fórum mladých geoinformatikov 2013 [elektronický zdroj] : Zborník. Zvolen,SR, 2-.3.5.2013
  Tuček Ján (rec.)  Kusendová Dagmar (rec.)
  1.vyd.
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-228-2518-4
  zborník
  (2) - článok
  kniha

  kniha

 5. Napredovanie geoinformatizácie vo verejnej správe Slovenska - klady a zápory
  Kusendová Dagmar 
  GIS.Ostrava 2013 [elektronický zdroj] : . s.[8 s.]
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Demogeografická analýza Slovenska / Aut: Mládek, J.
  Mládek Jozef  Kusendová Dagmar Marenčáková Jana Podolák Peter Vaňo Boris
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2006 . - 222 s
  ISBN 80-223-2191-5
  obyvateľstvo Slovensko demografia Slovensko demografia
  atlas
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  FEI0100
  SVF1000
  kniha

  kniha