Výsledky vyhľadávania

 1. Komplexný diagnostický systém štartových skokov a obrátok v plávaní : patentový spis č. 288741 / aut. Ivan Matúš, Erika Zemková, Ľubomír Šooš, Marek Štefanka
  Matúš Ivan  Zemková Erika ; 038341 Šooš Ľubomír ; 020070 Štefanka Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 10 s.
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Traditional tests versus functional assessment of core muscle power and strength / aut. Erika Zemková
  Zemková Erika ; 038341 
  Physical education and sports sciences : . S. 1-4
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Smart multifunkčný kĺb : číslo zverejnenej patentovej prihlášky PP 34-2018 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Marcela Pokusová, Vojtech Ferencz, Marek Šooš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Zemková Erika ; 038341 Pokusová Marcela ; 020070 Ferencz Vojtech Šooš Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 12 s.
  multifunkčný kĺb
  patentový spis
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 4. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5.2019 Bratislava [elektronický zdroj] / Editor Alena Cepková, Miroslav Horvát
  Cepková, Alena, ; 020920 (ed.) Horvát, Miroslav, ; 020090 (ed.) Čillík, Ivan (rec.) Zemková, Erika, ; 038341 (rec.)
  Od výskumu k praxi 22 16.5. 2019 Bratislava
  1. vyd.
  Bratislava Spektrum STU 2019 . - 110 strán, CD ROM
  ISBN 978-80-227-4910-7
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (6) - článok
  kniha

  kniha

 5. Is there an association between the back muscle strength and balance control in response to external perturbations? / aut. Erika Zemková, Oliver Poór, Alena Cepková
  Zemková Erika  Poór Oliver Cepková Alena ; 020920
  World congress on sports science + sports medicine 22.4-25.4. 2019 Bahrajn
  International Journal of fitness, Health, Physical Education & Iron Games . Vol. 6, no. 2 (2019), s. 9-13
  CoM displacement
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Between-side differences in trunk rotational power in athletes trained in asymmetric sports / aut. Erika Zemková, Oliver Poór, Michal Jeleň
  Zemková Erika ; 038341  Poór Oliver Jeleň Michal ; 038341
  Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation . Vol. 32, Iss. 4 (2019), s. 529-537
  Golfers ice-hockey players muscle power tennis players trunk rotations
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Reliability of a novel method assessing muscle power and velocity during seated trunk rotations / aut. Erika Zemková
  Zemková Erika ; 038341 
  Physical activity review . Vol. 7, (2019), s. 1-8
  http://www.physactiv.eu/wp-content/uploads/2019/01/2019_1.pdf
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Peak rate of force development and isometric maximum strength of back muscles are associated with power performance during load-lifting tasks / aut. Erika Zemková, Oliver Poór, Juraj Pecho
  Zemková Erika ; 038341  Poór Oliver Pecho Juraj
  American Journal of Men's Health . Vol. 13, Iss. 1 (2019), s. 1-8
  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1557988319828622
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Diaľkovo/manuálne ovládaný multifunkčný kĺbový spoj : úžitkový vzor č. 8438 , zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 74-2018 / aut. Ľubomír Šooš, Erika Zemková, Marcela Pokusová, Vojtech Ferencz, Marek Šooš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Zemková Erika ; 038341 Pokusová Marcela ; 020070 Ferencz Vojtech Šooš Marek
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2018 . - 13 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 10. Association of trunk rotational velocity with spine mobility and curvatures in para table tennis players / aut. Erika Zemková, José María Muyor, Michal Jeleň
  Zemková Erika ; 038341  Muyor José María Jeleň Michal ; 038341
  International Journal of Sports Medicine . Vol. 39, No. 14 (2018), s. 1055-1062
  angular displacement
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok